Ομοιογενοποίηση σύνθετων δομών από ελαστοπλαστικά υλικά

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή, η έννοια της στρωματικής ομοιογενοποίησης που προτάθηκε από τους Bensoussan, Lions, Papanicolaou επεκτείνεται στην περίπτωση υλικών με γενικευμένη περιοδικότητα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της μη επαναλαμβανόμενης γεωμετρίας τους. Αποδεικνύεται ότι μέσω της συνάρτησης γενικευμένης περιοδικότητας το μοναδιαίο κελί στο μικροεπίπεδο είναι πάντα ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, ανεξάρτητα από τη γεωμετρία της κατασκευής. Ο συνδυασμός της μαθηματικής ομοιογενοποίησης και των μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση του προβλήματος μοναδιαίου κελιού αποτελεί συνήθη διαδικασία για την αποφυγή μιας απευθείας εφαρμογής των μεθόδων αυτών σε ένα τεράστιο αριθμό επιμέρους προβλημάτων. Η ιδέα της συνάρτησης γενικευμένης περιοδικότητας δίνει ακριβώς το κατάλληλο, ενιαίο, μοναδιαίο κελί. Πιο συγκεκριμένα το κεϕάλαιο 1 είναι εισαγωγικό, ενώ στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία από τη συναρτησιακή ανάλυση, γίνεται αναφορά στους χώρους S ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present PhD thesis, the notion of stratified homogenization first introduced by Bensoussan, Lions, Papanicolaou is extended in the case of structures with generalized periodicity that have special interest because of their non repetitive geometry. It has been proved that through the function of generalized periodicity, the unit cell is always a rectangular, independent of the geometry of the structure. The combination of mathematical homogenization and finite element methods for the solution the unit cell problem is the usual procedure, in order to avoid an excessive computational cost. The concept of function of generalized periodicity leads to appropriate single unit cell. More specifically, in Chapter 1 we give an introduction while Chapter 2 is referred to functional analysis, Sobolev spaces, weak formulation of elliptic problem, kinds of convergence, concept of well posed problem and existence of the solution. Chapter 3 is dedicated to the mathematical homogenization and t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30095
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30095
ND
30095
Εναλλακτικός τίτλος
Homogenization of composites made of elastoplastic materials
Συγγραφέας
Τσαλής, Δημήτριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαμίχος Ευριπίδης
Χαραλαμπάκης Νίκος
Μπίσμπος Χρήστος
Αθανατοπούλου Ασημίνα
Καλπακίδης Βασίλειος
Μανώλης Γεώργιος
Ταλασλίδης Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Ομοιογενοποίηση; Σύνθετα υλικά; Ελαστοπλαστικότητα; Γενικευμένη περιοδικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 205 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)