Μελέτη της αστικής θερμικής νησίδας με εφαρμογή ατμοσφαιρικού μοντέλου μέσης κλίμακας και ανάλυση πειραματικών δεδομένων

Περίληψη

Αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής είναι η μελέτη της αστικής θερμικής νησίδας (ΑΘΝ), συνδυάζοντας μεθόδους αριθμητικής προσομοίωσης και ανάλυσης πειραματικών δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκε το μετεωρολογικό μοντέλο Weather Research and Forecasting (WRF), το οποίο αντιπροσωπεύει την τελευταία τεχνογνωσία στο επίπεδο της προσομοίωσης αστικών περιοχών στην μέση κλίμακα. Αρχικά, το WRF εφαρμόστηκε δοκιμαστικά για μία συγκεκριμένη αστική περιοχή, ώστε να αποτιμηθεί η επίδοσή του. Στόχος της δοκιμαστικής αυτής εφαρμογής ήταν η εξέταση της καταλληλότητας του μοντέλου για την προσομοίωση της ΑΘΝ. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν μία ικανοποιητική επίδοση του μοντέλου, χαρακτηριστική της επάρκειάς του για την μελέτη του φαινομένου. Ο δευτερεύων στόχος της δοκιμαστικής εφαρμογής του WRF ήταν η αποτίμηση ενός απλού αλγόριθμου για την αφομοίωση δορυφορικών δεδομένων θερμοκρασίας της επιφάνειας, στα πλαίσια της αναζήτησης πιθανών μεθόδων για τη βελτίωση της επίδοσης του μοντέλου. Όπως προέκυψε, η αφομοίωσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scope of the present Doctoral Dissertation is the study of the urban heat island (UHI), combining numerical modeling and observational techniques. To meet this goal, the meteorological Weather Research and Forecasting (WRF) model, representing the current state-of-the-art in meso-scale urban modeling, was selected. The WRF was first tested and evaluated in the frame of a case study focusing on a particular urban area. This case study was primarily conducted to examine the suitability of the chosen model in terms of simulating the UHI. The obtained results revealed a satisfactory model performance, indicating the adequacy of the WRF for carrying out heat island modeling studies. A secondary aim of this case study was to evaluate a simple data assimilation (DA) algorithm for satellite-retrieved land surface temperature (LST) data, in the frame of examining potential ways for improving model performance. As concluded however, the ingestion of the LST data into the WRF has a rather min ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29460
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29460
ND
29460
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the urban heat island effect using a meso-scale atmospheric model and analyzing observational data
Συγγραφέας
Γιάνναρος, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Εξεταστική επιτροπή
Μελάς Δημήτριος
Μπάλης Δημήτριος
Ζάνης Πρόδρομος
Μπάης Αλκιβιάδης
Καρακώστας Θεόδωρος
Νάστος Παναγιώτης
Κουρτίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Αστική θερμική νησίδα; Ατμοσφαιρικό μοντέλο; Παρατηρήσεις; Επιχειρησιακή πρόγνωση; Θερμική άνεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
169 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)