Εφαρμογές της θεωρίας πληροφοριών και πολυπλοκότητας σε φυσικά συστήματα

Περίληψη

Στόχος είναι η εφαρμογή της θεωρίας πληροφορικών και πολυπλοκότητας σε τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται πολύπλοκες ή χρονοβόρες μέθοδοι. Προς αυτήν την κατεύθυνση εξετάστηκαν οι εξής κατηγορίες προβλημάτων. - Μέτρηση του πληροφοριακού περιεχομένου της κατανομής των ηλεκτρονίων στα άτομα ως προς Ζ με σκοπό να εξεταστεί αν τα άτομα έχουν την ικανότητα να αυξάνουν σε πολυπλοκότητα. Υπολογίζεται η κατανομή πιθανότητας κατάληψης των τροχιακών από τα ηλεκτρόνια των ατόμων με Ζ = 1 - 105 και από αυτήν οι εντροπίες Shannon, Fisher, Onicescu και Tsallis, η αταξία, η πολυπλοκότητα SDL και LMC και η ανισορροπία. Η μεταβολή αυτών επαληθεύεται με πειραματικά δεδομένα. - Υπολογισμός της φρακταλικής διάστασης D σε πολυδιάστατα σύνολα. Αναπτύχθηκε μία νέα μέθοδος, βασιζόμενη στη μέθοδο Box Count, που ονομάστηκε Box Merge (ΒΜ). Η μέθοδος ΒΜ είναι ταχύτατη και εφαρμόστηκε στον υπολογισμό της D έγχρωμων εικόνων στο επόμενο κεφάλαιο. - Κατάταξη πινάκων ζωγραφικής σε έχοντες ή όχι καλλιτεχνική αξία. Σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Applications of information and complexity theory in areas where complex and time consuming methods are used are the scope of this thesis. To this end, the following problem categories were considered. - Information content measure of the probability distribution of electrons in respect to Ζ in order to investigate the ability of atoms to grow in complexity. The probability of orbital occupation of electrons in atoms with Z= 1-105 is calculated and then the entropies of Shannon, Fisher, Onicescu and Tsallis, the disorder, the SDL and LMC complexities and the disequilibrium. - A new method named Box Merge (BM) was developed for fractal dimension calculation based on the Box Counting method. The BM method is very fast and was applied in calculation of D of color images in the next chapter. - Classification of paintings in having or no artistic value. At first, 250 paintings of psycho and 250 paintings of classic painters were collected. For each painting the Kolmogorov complexity, the or ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29358
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29358
ND
29358
Εναλλακτικός τίτλος
Applications of information and complexity theory in physical systems
Συγγραφέας
Νικολαΐδης, Νικόλαος του Στυλιανός
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Γενικό. Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ
Εξεταστική επιτροπή
Τσούρος Κωνσταντίνος-Κλαύδιος
Μυγδαλάς Αθανάσιος
Ρουμελιώτης Εμμανουήλ
Αϋφαντής Ηλίας
Παπαμάρκος Νικόλαος
Κουγιουμτζής Δημήτριος
Πιτσούλης Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Πληροφορία; Εντροπία; Τάξη; Αταξία; Πολυπλοκότητα; Φρακταλική διάσταση; Μέθοδος Box Count; Αισθητικό κριτήριο Birkhoff
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
244 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)