Η πιροπλάσμωση των ιπποειδών στην Ελλάδα

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας χρονικού σημείου για να μελετηθεί η κατάσταση της πιροπλάσμωσης των ιπποειδών (ΠΙ) στην Ελλάδα, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τη κατάρτιση στρατηγικών ελέγχου της ασθενείας. Η έρευνα είχε ως σκοπό : α) τον προσδιορισμό των αιτιολογικών παραγόντων της ΠΙ, β) τη διερεύνηση της γενετικής ποικιλομορφίας των πιροπλασμάτων που ανιχνεύθηκαν, γ) το προσδιορισμό των παραγόντων επικινδυνότητας που συνδέονται με τη μόλυνση, δ) τη διαμόρφωση προτυποποίησης της γεωγραφικής κατανομής των πιροπλασμάτων, και ε) την ανίχνευση των περιοχών με σημαντικές εστίες της μόλυνσης. Συνολικά από τα 796 ιπποειδή που περιλήφθηκαν στη μελέτη, 544 δείγματα ορού υποβλήθηκαν σε προσδιορισμό αντισωμάτων κατά των πιροπλασμάτων χρησιμοποιώντας την ανοσοενζυμική δοκιμασία (cELISA). Η γενετική ποικιλομορφία των πιροπλασμάτων διερευνήθηκε σε 787 δείγματα DNA, χρησιμοποιώντας την αντίστροφη δοκιμή υβριδοποίησης στιγμάτων των γραμμών (RLB) και συμπλη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A cross sectional survey was performed to explore the epidemiological status of equine piroplasm infection (EPI) in Greece, with a view to providing a basis for disease control strategies. The investigation focused on: a) the identification of the causative agents of EPI, b) the exploration of the genetic diversity of the identified agents, c) the determination of the risk factors associated with the infection, d) the modeling of the geographic distribution of the disease agents, and e) the detection of areas with significant clusters of infection. A total of 796 equids were used in the study. A total of 787 blood films were examined for evidence of piroplasm stages in stained red blood cells while 544 sera were processed using the competitive inhibition ELISA (cELISA) to detect antibodies to piroplasms. The genetic divergence of piroplasms was explored from 787 DNA samples, using the reverse line blot hybridization (RLB) assay and sequence analysis. The maximum entropy (Maxent) modeli ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29096
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29096
ND
29096
Εναλλακτικός τίτλος
Equine piroplasmosis in Greece
Συγγραφέας
Kouam Kenmogne, Marc (Father's name: Jean)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εξεταστική επιτροπή
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος
Μενεγάτος Ιωάννης
Οικονομόπουλος Ιωάννης
Δεληγεώργης Στυλιανός
Ξυλούρη-Φραγκιαδάκη Ευτυχία
Μπαλάσκας Χρίστος
Gajadhar A. Alvin
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πιροπλάσματα; Ιπποειδή; Ανοσοενζυμική δοκιμασία; Αντίστροφη δοκιμή υβριδοποίησης στιγμάτων των γραμμών; Αλγόριθμος της μέγιστης εντροπίας; Γονίδιο 18S rRNA
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
191 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)