Συνθέσεις πρωτότυπων πολυαμινικών αναλόγων και συζευγμάτων πολυαμινών με φυσικά προϊόντα και συνθετικά τους ανάλογα με ιατρικό ενδιαφέρον

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκαν οι συνοέσεις πρωτότυπων πολυαμινικών αναλόγων και συζευγμάτων πολυαμινών με φυσικά προϊόντα και συνοετικά τους ανάλογα. Απώτερος στόχος είναι όλες οι ενώσεις που συντέθηκαν να μελετηθούν για τη βιολογική τους δράση σε μια πληθώρα κυτταρικών στόχων προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να δρουν ως αντιοξειδωτική ή αντιπαρασιτικοί ή αντιβακτηριδιακή ή αντικαρκινικοί παράγοντες. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συνοέσεις: Α) Αποτελεσματικές γουανιδυλιώσεις αλειφατικών και αρωματικών πολυαμινικών αναλόγων, στις δευτεροταγείς αμινομάδες τους. Β) Συνθέσεις πολυαμινικών αναλόγων που ενσωματώνουν στο σκελετό τους τετραζολικούς δακτυλίους, Γ) Συνοέσεις πολυαμινικών αναλόγων Ν-Υποκατεστημένων με τετραζολικούς δακτυλίους. Δ) Αντιδράσεις σύζευξης πολυαμινικών αναλόγων, με ελεύθερες τις πρωτοταγείς αμινομάδες τους, με παράγωγα του κινναμικού οξέος. Ε) Σύνθεση συζευγμάτων πολυαμινών της χλωραμφαινικόλης. ΣΤ) Σύνθεση συζευγμά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis describes the syntheses of a series of novel polyamine analogs and polyamine conjugates with natural products and synthetic derivatives. These compounds will be evaluated for their biological properties against a variety of cellular targets: A) Efficient guanylation of aliphatic and aromatic polyamine analogs at their secondary amino functions. B) Efficient syntheses of polyamines incorporating tetrazole rings in their skeleton. C) Syntheses of polyamine analogs N-substituted with tetrazoles rings. D) Coupling reactions of polyamine analogs, with free primary amino functions, with cinnamic acid derivatives. E) Synthesis of polyamine conjugates with chloramphenicol, F) Synthesis of polyamine conjugates with C₆₀-fullerene.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27930
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27930
ND
27930
Εναλλακτικός τίτλος
Syntheses of novel polyamine analogs and polymine conjugates with natural products and synthetic derivatives with medicinal interest
Συγγραφέας
Γαρνέλης, Θωμάς του Ευστάθιος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαϊωάννου Διονύσιος
Τσαμπάος Διονύσιος
Δράϊνας Διονύσιος
Τσεγενίδης Θεόδωρος
Καλπαξής Δημήτριος
Τσιβγούλης Γεράσιμος
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυαμίνες; Γουανιδυλίωση δευτεροταγών αμινομάδων; Γουανιδίνες; Τετραζόλια; 1,5 - διϋποκατεστημένα τετραζόλια; Κουκοαμίνες; Χλωραμφαινικόλη; C₆₀-φουλλερένιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)