Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής ζυμώσιμων σακχάρων από σακχαρούχο/αμυλούχο/λιγνινοκυτταρινούχο βιομάζα προς παρ...

Περίληψη

Η βιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμων θα πρέπει να στηρίζεται σε ανανεώσιμους πόρους, όπως είναι η βιόμαζα (Κεφάλαιο 1). Ο σκοπός του Κεφαλαίου 2 ήταν να συγκρίνει την επίδοση ορισμένων ευρωπαϊκών κυρίως ειδών βιόμαζας, ως προς την απόδοση σακχάρων και τη ζυμωσιμότητα προς την παραγωγή υδρογόνου στο βιοδιυλιστήριο. Το άχυρο κριθαριού, το ζαχαρότευτλο και οι σπόροι καλαμποκιού ήταν οι τεχνικά πιο κατάλληλες πρώτες ύλες. Βρέθηκε ότι το «τεστ ζυμωσιμότητας» είναι ικανοποιητικώς ενδεικτικό της καταλληλότητας μιας πρώτης ύλης για την παραγωγή υδρογόνου. Στο Κεφάλαιο 3 μελετήθηκε η δυνατότητα χρήσης του ζαχαρότευτλου για τη ζυμωτική παραγωγή υδρογόνου στην ΕΕ-27. Θεωρώντας τη συνδυασμένη παραγωγή υδρογόνου από σκοτεινή ζύμωση και φωτοζύμωση, υπολογίσαμε για την ΕΕ-27 ετήσιο δυναμικό υδρογόνου 300 × 106 kg. Το Κεφάλαιο 4 διερεύνησε τη ζυμωτική παραγωγή υδρογόνου από σακχαρόζη υψηλής καθαρότητας και από χυμό ζαχαρότευτλου, με χρήση του αυστηρά αναερόβιου, υπερθερμόφιλου μικροοργανισμού Caldicel ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The sustainable production of biofuels has to be based on renewable resources, such as biomass (Chapter 1). In Chapter 2 the performance of sugar beet, corn and barley grains, and corn stalk and barley straw, in terms of sugar yield and fermentability to hydrogen production, was described. Βarley straw, sugar beet and corn grains were found to be technically attractive raw materials for hydrogen production in the biorefinery. The tool of the fermentability test is of major importance for the determination of the suitability of a raw material for hydrogen production. In Chapter 3 sugar beet was studied as potential substrate for fermentation in the EU. Considering the combination of dark fermentation and photofermentation in 2 stages, we estimated for the EU-27 an annual potential of 300 × 106 kg hydrogen. In Chapter 4 we investigated the fermentative production of hydrogen from sucrose of analytical grade and sugar beet extract, with the extreme thermophilic bacterium Caldicellu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26134
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26134
ND
26134
Εναλλακτικός τίτλος
Design and optimization of the production of fermentable sugars from biomass for biofuel production with the biorefinery concept
Συγγραφέας
Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Βλυσίδης Απόστολος
Κέκος Δημήτριος
Κοκόσης Αντώνιος
Κούκιος Εμμανουήλ
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Παπαγιαννάκος Νικόλαος
Χριστακόπουλος Παύλος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Προκατεργασία βιομάζας; Άχυρο; Γλυκό σόργο; Ζαχαρότευτλα; Βιοκαύσιμα; Υδρογόνο; Βιοδιυλιστήρια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
223 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)