Παραλληλοποίηση αλγορίθμων επίλυσης γενικευμένων πεδίων ροής

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται µια προσπάθεια επιτάχυνσης ενός ενδοεργαστηριακού (in-house) κώδικα υπολογιστικής ϱευστοδυναµικής (Computational Fluid Dynamics - CFD) χρησιµοποιώντας υπολογιστικά συστήµατα υψηλής απόδοσης (High Performance Computing - HPC). Το κέρδος που αναµένεται από µια τέτοια προσπάθεια είναι η δραστική µείωση του χρόνου επίλυσης καθώς και η δυνατότητα επίλυσης µεγαλύτερων προβληµάτων. Εισαγωγικά γίνεται ανασκόπηση σε προηγούµενες έρευνες που έχουν γίνει καθώς και αναφορά στις σηµαντικότερες τεχνολογίες και τεχνικές παράλληλου προγραµµατισµού, εργαλεία που διευκολύνουν την έρευνα του µηχανικού στον τοµέα του HPC. Η κατανόηση των τεχνολογιών αυτών όπως και η κατανόηση του προβλήµατος αποτελούν τα ϐασικότερα ϐήµατα για τον µελετητή καθώς η επιλογή του κατάλληλου µοντέλου προγραµµατισµού πάνω στη κατάλληλη τεχνολογία εξαρτάται από τη ϕύση του προβλήµατος. Η σωστή επιλογή λοιπόν θα οδηγήσει στη ϐέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων αυτών εργαλείων. Ακολουθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is an effort of accelerating an in-house CFD code, using HPC (High Performance Computing) systems. The profit that is expected is the reduction of solution time and the ability to solve larger problems. In the introduction, previous work is reported and the most important technologies and programming techniques are analyzed. Understanding these technologies lead to the optimal exploitation of the available tools. Next the serial code is described and analyzed before the analysis of the parallelization steps, the memory management and the communication involved that are described in deep afterwards. The parallel code uses the domain decomposition method and the workload is balanced over the processors depending on their computational power. The domain decomposition is applied on simple and complex geometries using one- and multi-block topologies. Investigation of the Altivec vector unit also takes place to achieve extra acceleration. Finally, the results of the parallel code ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20139
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20139
ND
20139
Εναλλακτικός τίτλος
Parallelization of a computational fluid dynamics solver
Συγγραφέας
Σωτηρόπουλος, Αναστάσιος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών
Εξεταστική επιτροπή
Γούλας Απόστολος
Σαμαράς Ζήσης
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Νατσιάβας Σωτήριος
Καρατζάς Κωνσταντίνος
Κάλφας Ανέστης
Υάκινθος Κυριάκος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Παράλληλη επεξεργασία; Μηχανική ρευστών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
166 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)