Γεωτεχνική ταξινόμηση και τεχνικογεωλογική συμπεριφορά ασθενών και σύνθετων γεωϋλικών κατά τη διάνοιξη σηράγγων

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η γεωτεχνική ταξινόμηση και η τεχνικογεωλογική συμπεριφορά ασθενών και σύνθετων γεωυλικών κατά τη διάνοιξη σηράγγων. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως σε μη αστικές σήραγγες με συμβατική μέθοδο διάνοιξης. Η πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν τα γεωυλικά αυτά επιβάλει ειδικότερη ανάλυση και τεχνικογεωλογικό χαρακτηρισμό λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι βραχόμαζές τους, τόσο ως προς την δομή τους όσο και ως προς τα λιθολογικά χαρακτηριστικά τους. Οι ασθενείς και σύνθετες βραχόμαζές που εξετάζονται, έχουν τις περισσότερες φορές υποστεί έντονη τεκτονική καταπόνηση με αποτέλεσμα την καταστροφή της αρχικής τους δομής, την αποσάθρωση, τη συμμετοχή γεωυλικών με πολύ χαμηλή αντοχή και γενικώς μια ποικίλλουσα ετερογένεια. Πρόκειται περί των τύπων των βραχομαζών που μπορεί να εμφανίζει ο φλύσχης, η μολάσσα, ο κατακερματισμένος ασβεστόλιθος, οι οφιόλιθοι και οι καταπονημένοι γνεύσιοι. Η πρόσφατη έρευνα για τις ασθενείς βραχόμαζές και τη τεχνικογεωλογική τους συμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis deals with the geotechnical classification and the engineering geological behavior of weak and complex rock masses in underground excavations. The research mainly focuses on non- urban tunnels using conventional methods of tunnelling. The complexity of these geological material guides to a more specialized research and geological characterization due to the special features of their rock masses regarding both their structure as well as their lithological characteristics. The weak and complex rock masses under analysis have most of the times undergone highly tectonized disturbance resulting in the destruction of their initial structure, weathering, the involvement of rocks with extremely low strength and generally a multi-heterogeneity. The study comprises the types of rock masses that can be developed by flysch, molasse, brecciated limestone, ophiolites and disturbed gneiss. The recent research about weak rock masses and their engineering geological behavior as wel ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16840
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16840
ND
16840
Εναλλακτικός τίτλος
Geotechnical classification and engineering geological behavior of weak and complex rochmasses in tunnelling
Συγγραφέας
Μαρίνος, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Παύλος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσιαμπάος Γεώργιος
Καββαδάς Μιχάλης
Παπαδόπουλος Βασίλης
Γκαζέτας Γεώργιος
Μπουκουβάλας Γεώργιος
Κούκης Γεώργιος
Χριστάρας Βασίλης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Γεωτεχνικές ταξινομήσεις; Βάσεις δεδομένων; Βραχομάζες, Ασθενείς και σύνθετες; Σήραγγες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1028 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)