Τα αίτια της λειψυδρίας και της πλημμυρογένεσης στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Ν. Λέσβου, Ν. Χίου, Ν. Σάμου)

Περίληψη

Οι σκοποί της παρούσας διατριβής ήταν: § Η χαρτογραφική απεικόνιση των λεκανών απορροής των νησιών της περιοχής έρευνας § Ο προσδιορισμός των βασικών χειμαρρικών παραγόντων § Ο καθορισμός του χειμαρρικού περιβάλλοντος των επιμέρους λεκανών απορροής § Η ανάλυση των φαινομένων της λειψυδρίας και της πλημμυρογένεσης § Η διερεύνηση των αιτιών των φαινομένων αυτών για την υπό έρευνα περιοχή Αρχικά έγινε η χαρτογραφική απεικόνιση των λεκανών απορροής και των χειμαρρικών ρευμάτων και προσδιορίστηκαν τα μορφομετρικά και τα υδρογραφικά χαρακτηριστικά τους. Παρατηρήθηκε ότι σε όλα τα νησιά εκτός της Χίου κυριαρχούν οι πολύ μικρές λεκάνες απορροής με έκταση μικρότερη των 10 km². Όσον αφορά το σχήμα των λεκανών κυριαρχεί η κατηγορία Α και στο υδρογραφικό δίκτυο κυριαρχεί η δενδριτική μορφή. Το κλίμα σε ολόκληρη την υπό μελέτη περιοχή χαρακτηρίζεται ως Μεσογειακό με ήπιες θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο ενώ η θερινή περίοδος είναι θερμή και ξηρή. Ακόμη χαρακτηριστικό του κλίματος είναι η συχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aims of the present thesis were: § The map representation of the runoff basins of the research area islands § The definition of the basic torrential factors § The definition of the torrential environment for every single runoff basin § The analysis of water-shortage and flood-creation phenomena. § The investigation of the causes of the above phenomena for the research area Initially the runoff basins and the torrents were represented in maps and their morphometric and hydrographic characteristics were defined. It was noticed that the very small runoff basins (smaller than 10 km²) are the most common in all the islands apart from Chios. As for the shape of the runoff basins, category A overtops and for the hydrographical net, dendritic form is the most usual. Afterwards the maps for vegetation, relief and torrential petrologic formations were designed and the basic torrential factors for every island in the research area were defined. The conclusions for each island were: § Lem ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15146
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15146
ND
15146
Εναλλακτικός τίτλος
The causes of water-shortage and flood creation in the islands of North Eastern Aegean sea (P. Lesvos, P. Chios, P. Samos)
Συγγραφέας
Κρητικού, Ζαΐρα-Αικατερίνη
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων. Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων
Εξεταστική επιτροπή
Στεφανίδης Παναγιώτης
Παπασταύρου Αναστάσιος
Μακρογιάννης Τιμολέων
Πέννας Πέτρος
Παυλίδης Θεοφάνης
Γούλας Κωνσταντίνος
Στάθης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Χαρτογραφική απεικόνιση λεκανών απορροής; Χειμαρρικό περιβάλλον; Χειμαρρικοί τύποι; Λειψυδρία; Πλημμύρες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
196 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)