Η αναπαράσταση της οικογένειας της πατρίδας και της θρησκείας στη μεταπολεμική ελληνική ποίηση για παιδιά 1945 - 1985

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

THIS WORK SHOWS HOW THE FAMILY, THE HOMELAND AND THE RELIGION ARE REPRESENTED IN GREEK POETRY FOR CHILDREN DURING THE PERIOD 1945-1985 ARE IN PARTICULAR EXAMINED THE FAMILY ROLES (THE DISTRIBUTION OF DOMESTIC TASKS, RESPONSIBILITIES AND VARIOUS ACTIVITIES WITHIN FAMILY, THE PROFESSIONAL LIFE OF ITS ADULT MEMBERS), THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MEMBERS OF THE FAMILY (BETWEEN TWO GENDERS, BETWEEN THE DIFFERENT GENERATIONS) AND THE ORGANIZATION OF THE FAMILY HOME. ITS ALSO ANALYZED THE CONCEPT OF THE HOMELAND (LITTLE HOMELAND, NATION, RACE), THE RELATIONSHIP BETWEEN CITIZENS AND HOMELAND, THE MEANING THAT PATRIOTIC FEELING AND DUTY AS WELL AS THE REPRESENTATION OF OTHER PEOPLES. FURTHERMORE, THE REPRESENTATION OF CHRISTIANITY (CHRISTIAN AND GOD'S MESSAGES) ARE EXAMINED, THE RELIGIOUS FEELING AND RELIGIOSITY OF BELIEVERS AS WELL AS THE WAY IN WHICH THEIR ACCESSION TO CHRISTIANITY DETERMINES THEIR VALUES SYSTEM AND DEFINES THEIR SOCIAL BEHAVIOR. THIS WORK REVEALS THE TYPES OF CHARACTERS AND ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

CE TRAVAIL ETUIE COMMENT SONT REPRESENTEES LA FAMILLE, LA PATRIE ET LA RELIGION DANS LA POESIE GRECQUE POUR ENFANTS AU COURS DE LA PERIODE 1945-1985 SONT NOTAMENT EXAMINESLES ROLES FAMILIAUX (LA REPARTITION DES TACHES DOMESTIQUES, LES RESPONSABILITES ET LES DIVERSES ACTIVITES AU SEIN DE LA FAMILLE, LA VIE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES ADULTES), LES RAPPORTS ENTRE LES MEMBRES DE LA FAMILLE (ENTRELES DEUX SEXES, ENTRE LES DIFFERENTES GENERATIONS) ET L'ORGANISATION DU FOYER FAMILIAL. SON EGALEMENT ANALYSES LA NOTION DE LA PATRIE (PETITE PATRIE, NATION, RACE), LES RAPPORTS ENTRE CITOYENS ET PATRIE, LA SIGNIFICATION QUE PRENNENT DANS CES POEMES LE SENTIMENT ET LE DEVOIR PATRIOTIQUES AINSI QUE LA REPRESENTATION DES AUTRES PEUPLES. EN OUTRE, SONT EXAMINES LA REPRESENTATION DU CHRISTIANISME (LES MESSAGES CHRETIENS ET DE DIEU), LE SENTIMENT RELIGIEUX ET LA RELIGIOSITE DES CROYANTS AINSI QUE LA MANIERE DONT L'ADHESION DE CEUX-CI AU CHRISTIANISME DETERMINE LEUR SYSTEME DE VALEURS ET DEFINIT LEUR ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/13276
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13276
ND
13276
Εναλλακτικός τίτλος
The representation of the family, homeland and religion in greek poetry for children of the after war (1945-1985)
La representation de la familie, de la patrie et de la religion dans la poesie greque pour enfants de l' apres - guerre (1945 - 85)
Συγγραφέας
Σιδηροπούλου, Χριστίνα
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
Universite Marc Bloch. UFR des Langues Vivantes. Departement d' Edutes Neo Helleniques
Εξεταστική επιτροπή
Αργυρίου Αστέριος
Tonnet Henri
Goeldel Denis
Remigy Marie-Jose
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Λογοτεχνία; Οικογένεια; Πατρίδα; Πατριωτισμός; Θρησκείες; Ποίηση; Ελληνική λογοτεχνία
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
627 σελ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.