Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : "Χημεία"
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:

Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2017Υπολογιστικά εργαλεία για την αναζήτηση νέων βιοδραστικών ενώσεων σε επιλεγμένους πρωτεϊνικούς στόχουςΚρίτση, Ευτυχία Σ.
2017Πεπτίδια με πολλαπλούς δισουλφιδικούς δεσμούςΤαταράκη, Δέσποινα Χ. 
2017Βιοδιεργασίες στην παραγωγή προβιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων με ακινητοποιημένα γαλακτικά βακτήρια σε πριβιοτικούς φορείςΤέρπου, Αντωνία Χ. 
2017Σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων με τη χρήση του οξυγόνου απλής κατάστασηςΚοτζαμπασάκη, Βασιλική Σ.
2017Μέθοδοι μεταβολομικής ανάλυσης για την εύρεση βιοδεικτών άσκησης και γήρανσης σε θηλαστικάΔέδα, Όλγα Α. 
2017Ανάπτυξη μεθόδων μεταβολομικής ανάλυσης για την εύρεση βιοδεικτών δυναμικού ανθρώπινης αναπαραγωγήςΒιργιλίου, Χριστίνα Ε. 
2017Τροποποιημένοι στη βάση πυρανονουκλεοζίτες με πιθανή αντιϊκή, αντικαρκινική και αντιδιαβητική δράση: σχεδιασμός και σύνθεσηΔημοπούλου, Αθηνά Χ.
2017Αποφλοίωση γραφίτη και χημική τροποποίηση γραφενίου, καθώς και σχετικών νανοδομών άνθρακα, με παράγωγα υποκατεστημένων (τρι)θειοφαινίων και άλλων χρωμοφόρων ομάδων για μετατροπή ενέργειαςΣτεργίου, Αναστάσιος Π. 
2017Controlled release drug delivery systems for osteoporosis pharmaceuticals based on silica hydrogelsΠαπαθανασίου, Κωνσταντίνος Ε.
2017Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη συμπλόκων ενώσεων καρνοσίνης με στοιχεία μετάπτωσης και λανθανίδεςΠαύλος, Δημήτριος Α. 
2017Μελέτη της δομής και της φυσικοχημικής συμπεριφοράς μέταλλο-υποκατεστημένων αρενίων με μέταλλα της 11ης ομάδαςΓκαρμπούνης, Δημήτριος Ν.
2017Διερεύνηση της κατανόησης θεμάτων χημικής κινητικής από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΓκέγκιος, Θεόδωρος Α.
2016Σύνθεση φεριττών κοβαλτίου ως έξυπνα μαγνητικά νανοσωματίδια κατάλληλα ως σκιαγραφικά μέσα στη μαγνητική απεικονιστική τομογραφία, ιχνηθέτες φθορισμού και μεταφορείς φαρμάκωνΓεωργιάδου, Βιολέττα Θ.
2016Ανάπτυξη φωταυγών αυτοματοποιημένων μεθόδων αναλύσεωςΒασιλείου, Ευστάθιος Γ.
2016Διερεύνηση των μηχανισμών που ρυθμίζουν τη δραστικότητα και υποκυτταρική εντόπιση της πρωτεϊνικής κινάσης SRPK1Κουτρουμάνη, Μαρία Σ.
2016Παρασκευή νέων πολυμερικών φορέων με την τεχνική της ηλεκτροϊνοποίησης και διαχωρισμού φάσεων για εφαρμογές σε συστήματα αποδέσμευσης φαρμάκωνΣιαφάκα, Πανωραία Ι. 
2016Σύνθεση νέων πυρανοζυλοαμιδικών και φουρανονουκλεοζιτικών αναστολέων της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου και των ριβονουκλεασών ως εν δυνάμει αντιδιαβητικοί και αντικαρκινικοί παράγοντεςΠαρμενοπούλου, Βανέσα Α.
2016Ανάπτυξη αυτόματων μικρο-τεχνικών προκατεργασίας δείγματος για τον προσδιορισμό μολύβδου και υδραργύρου με συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικέςΜητάνη, Κωνσταντίνα Β.
2016Αυθεντικότητα τροφίμων: ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό σπανίων γαιών ως δείκτη γεωγραφικής προέλευσηςΔανέζης, Γεώργιος Π.
2016Αναγωγή αλκυνίων και βοριοσιλυλίωση κυκλικών αιθέρων καταλυόμενες από νανοσωματίδια AuΒασιλικογιαννάκη, Ελένη Β.