Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : "Χημεία"
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:

Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2018Photocatalytic and electrocatalytic hydrogen production with dithiolene complexesΖαρκαδούλας, Αθανάσιος Ν. 
2018Σχεδιασμός, σύνθεση και βιοχημική αξιολόγηση παραγώγων φυσικών και μη φυσικών αμινοξέων που στοχεύουν αμινοπεπτιδάσεις του ενδοπλασματικού δικτύουΤσουκαλίδου, Σοφία Γ. 
2018Μελέτη του βιολογικού ρόλου της πρωτεϊνικής κινάσης SRPK1 και έλεγχος της λειτουργικότητάς της υπό την επίδραση μικρομοριακών ενώσεωνΣιγάλα, Ιωάννα - Αγγελική Μ.
2018Μελέτη in vitro της βιολογικής δραστικότητας των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας με χρήση ευκαρυωτικών και βακτηριακών κυττάρωνΒελαλή, Αικατερίνη Η. 
2018Φωτολυτική και φωτοκαταλυτική διάσπαση αντινεοπλασματικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε υδατικά συστήματα και μελέτη της τοξικότητας τουςΚολτσακίδου, Αναστασία Η. 
2018Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων νέων φουρανοϊκών πολυεστέρωνΤσανακτσής, Βασίλειος Γ.
2018Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτική δραστικότητα περοβσκιτών La(Sr)Fe(Co)O3Μαργέλλου, Αντιγόνη Γ. 
2018Απομόνωση και βιολογική δράση ενεργών συστατικών φυσικών προϊόντωνΑναστασοπούλου, Σταυρούλα Δ.
2017Υπολογιστικά εργαλεία για την αναζήτηση νέων βιοδραστικών ενώσεων σε επιλεγμένους πρωτεϊνικούς στόχουςΚρίτση, Ευτυχία Σ.
2017Πεπτίδια με πολλαπλούς δισουλφιδικούς δεσμούςΤαταράκη, Δέσποινα Χ.
2017Βιοδιεργασίες στην παραγωγή προβιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων με ακινητοποιημένα γαλακτικά βακτήρια σε πριβιοτικούς φορείςΤέρπου, Αντωνία Χ. 
2017Σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων με τη χρήση του οξυγόνου απλής κατάστασηςΚοτζαμπασάκη, Βασιλική Σ.
2017Μέθοδοι μεταβολομικής ανάλυσης για την εύρεση βιοδεικτών άσκησης και γήρανσης σε θηλαστικάΔέδα, Όλγα Α. 
2017Ανάπτυξη μεθόδων μεταβολομικής ανάλυσης για την εύρεση βιοδεικτών δυναμικού ανθρώπινης αναπαραγωγήςΒιργιλίου, Χριστίνα Ε. 
2017Τροποποιημένοι στη βάση πυρανονουκλεοζίτες με πιθανή αντιϊκή, αντικαρκινική και αντιδιαβητική δράση: σχεδιασμός και σύνθεσηΔημοπούλου, Αθηνά Χ.
2017Αποφλοίωση γραφίτη και χημική τροποποίηση γραφενίου, καθώς και σχετικών νανοδομών άνθρακα, με παράγωγα υποκατεστημένων (τρι)θειοφαινίων και άλλων χρωμοφόρων ομάδων για μετατροπή ενέργειαςΣτεργίου, Αναστάσιος Π. 
2017Controlled release drug delivery systems for osteoporosis pharmaceuticals based on silica hydrogelsΠαπαθανασίου, Κωνσταντίνος Ε.
2017Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη συμπλόκων ενώσεων καρνοσίνης με στοιχεία μετάπτωσης και λανθανίδεςΠαύλος, Δημήτριος Α. 
2017Μελέτη της δομής και της φυσικοχημικής συμπεριφοράς μέταλλο-υποκατεστημένων αρενίων με μέταλλα της 11ης ομάδαςΓκαρμπούνης, Δημήτριος Ν.
2017Διερεύνηση της κατανόησης θεμάτων χημικής κινητικής από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΓκέγκιος, Θεόδωρος Α.