Αρχαία Ελληνικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: το ζητούμενο της φρονήσεως και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής ανάπτυξης των φιλολόγων

Περίληψη

Η φρόνησις, όπως αναδεικνύεται μέσα από τα αριστοτελικά και τα ισοκρατικά κείμενα που, καταρχάς, μελετώνται στην παρούσα διδακτορική διατριβή, είναι η διανοητική αρετή του ανθρώπου να προμελετά και να αποφασίζει σχετικά με επιμέρους καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής, με βάση την ορθή λογική και με στόχο την ευδαίμονα ζωή. Είναι ένα αγαθό της ψυχής, το οποίο αποκτάται μέσα από την εμπειρία και την επιμέλεια που επιδεικνύει το ίδιο το άτομο, αλλά και εκείνοι που θα το διδάξουν πώς με βάση τη λογική του φρόνιμου ανθρώπου να προμελετά τις χρονικές περιστάσεις, τα πρέποντα και τα συμβαίνοντα, ώστε να προχωρά στην ανάλογη κάθε φορά απόφαση και να προβαίνει στην αντίστοιχη εκτέλεση πράξης. Στη συνέχεια, μελετώνται βασικές θέσεις για την αξιολόγηση και την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, όπως διαμορφώνονται μέσα από τη σύγχρονη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Παραθέτω, λοιπόν, πινακοποίηση και ανάλυση του ζητουμένου της φρονήσεως του εκπαιδευτικού ως ὅλου και των σημαινόμενών της στο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Phronesis, as evidenced by aristotelian and isocratic texts, which are, first of all, studied in this doctoral thesis, is the intellectual virtue of man to contemplate and to decide on particular situations of human life, based on sound logic and aiming at a prosperous life. It is a good of the soul, acquired through the experience and diligence of the individual himself and those who will teach him, based on the phronimou logic, how to foresee time, circumstances and events, in order to proceed to a corresponding decision at a time and execute an action accordingly. Subsequently, I study key positions for the teacher evaluation and professional development, as formulated through contemporary international and Greek literature. I therefore introduce a tabulation and analysis of the request of teacher’s phronesis as a whole and its implications in the field of professional development, based on the equivalence relationship that emerges. In particular, I examine the elements that make te ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La phronèsis, comme en témoignent les textes aristotéliciens et isocratiques, qui sont tout d’ abord étudiés dans cette thèse de doctorat, est la vertu intellectuelle de l’homme de contempler et de décider des situations particulières de la vie humaine, sur la base d’une logique saine et a comme but la vie prospère. C’est un bien de l’âme, acquis grâce à l’expérience et à la diligence de l’individu lui-même et de ceux qui lui apprendront, selon la logique du phronimou, à prévoir le temps, les circonstances et les événements afin de procéder à une décision correspondante à la fois et d’exécuter un acte correspondant. Par la suite, des postes clés pour l’évaluation et le développement professionnel des enseignants, tels que formulés dans la littérature contemporaine internationale et grecque, font l’objet de cette étude. Je me permets donc de présenter une tabulation et une analyse de la demande de phronèsis de l’enseignant dans son ensemble et de ses implications dans le domaine du déve ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47688
ND
47688
Εναλλακτικός τίτλος
Ancient Greek in secondary education: phronesis and evaluation of the professional development effectiveness of philologists
Grec ancien dans l' enseignement secondaire: phronèsis et évaluation de l' efficacité du développement professionnel des philologues
Συγγραφέας
Φερεσίδη, Καλλιόπη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Κλασσικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καραδήμας Δημήτριος
Γκαράνη Μυρτώ
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
Παπαθωμάς Αμφιλόχιος
Βέρδης Αθανάσιος
Βερτουδάκης Βασίλειος
Μηλίγκου Ευανθία - Έλλη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Φρόνησις; Αξιολόγηση; Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών; Φρόνηση των εκπαιδευτικών; Αριστοτέλης και Ισοκράτης; Μέθοδος των Δελφών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
363 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.