Δοκίμια στην αποτίμηση τραπεζών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά την αποτίμηση της αξίας των τραπεζών μέσω των ιδίων κεφαλαίων τους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ο δείκτης Price-to-Book (PB) των τραπεζών, ήτοι ο λόγος της αγοραίας αξίας των ιδίων κεφαλαίων προς την λογιστική αξίων των ιδίων κεφαλαίων. Αποπειράται η υποδειγματοποίηση του δείκτη ΡΒ βάσει της θεμελιώδους αποτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων με σύγχρονα οικονομετρικά εργαλεία. Θεμελιώνεται το 3D υπόδειγμα αποτίμησης ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών των Μπερτσάτου και Σακελλάρη (2016, Economics Letters). Δίδεται έμφαση στην έννοια της συνολοκλήρωσης και στα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος, όπου εκτιμώνται τόσο οι μακροχρόνιοι όσο και οι βραχυχρόνιοι συντελεστές. Παράλληλα, επεκτείνεται το υπόδειγμα 3D τόσο ως προς το δείγμα εφαρμογής και την εξειδίκευσή του όσο ως και προς τις τεχνικές εκτίμησής του. Τέλος, παρουσιάζεται μία σειρά από επεκτάσεις της ευρέως χρησιμοποιούμενης τεχνικής στατιστικών ορίων ελέγχου των Pesaran, Shin and Smith ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The topic of this Ph.D. thesis is about equity valuation of banks. Specifically, we employ the Price-to-Book (PB) ratio of banks and it is defined as the ratio of market value of equity over the book value of equity. We find the determinants of the PB ratio according to fundamental valuation and we estimate that relationship with modern econometric tools. First, we derive the 3D model of Bertsatos and Sakellaris (2016, Economics Letters) for banks’ equity valuation. We focus on co-integration and error correction with the ARDL (autoregressive distributed lag) models. These models account for the estimation of both long-run and short-run coefficients. Next, we extend the 3D model in terms of empirical application, model specification and estimation techniques. Finally, we present a series of extensions of the famous bounds testing procedure of Pesaran, Shin and Smith (2001, Journal of Applied Econometrics) in both time-series and panels.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47159
ND
47159
Εναλλακτικός τίτλος
Essays on banking valuation
Συγγραφέας
Μπερτσάτος, Γεώργιος του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλάρης Πλούταρχος
Κυριαζίδου Αικατερίνη
Παλυβός Θεόδωρος
Δενδραμής Ιωάννης
Λουρή Ελένη
Παγκράτης Σπυρίδων
Τσιώνας Ευθύμιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες; Αποτίμηση με τον δείκτη ΡΒ; Στατιστικός έλεγχος ορίων; Συνολοκλήρωση; Διόρθωση σφάλματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
279 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.