Ραδιο-επισημασμένα σύμπλοκα με φαρμακολογικό ενδιαφέρον

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη νέων δομικών λίθων καθώς και συμπλόκων που φέρουν την φαρμακοφόρο ομάδα του βορονικού οξέος με φυσικό ρήνιο, ρήνιο-186 και τεχνήτιο-99m στην οξειδωτική βαθμίδα Ι. Αρχικά, παρασκευάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα νέα μικτά 2+1 τρικαρβόνυλο σύμπλοκα του γενικού τύπου fac-[Μ(CO)3(L1)(L2)] όπου το Μ είναι φυσικό ρήνιο ή ρήνιο-186 ή τεχνήτιο-99m και L1H οι διδραστικοί υποκαταστάτες η (2-υδροξυφαινυλo)διφαινυλoφωσφίνη (POH) ή το κιναλδικό οξύ (NOΗ) ή το διαιθυλο-διθειοκαρβαμιδικό νάτριο (SS) σε συνδυασμό με τους μονοδραστικούς υποκαταστάτες της πυριδίνης (py) ή του κυκλοεξυλοϊσοκυανιδίου (cisc) ή της τριφαινυλοφωσφίνης (PPh3). Tα σύμπλοκα σε επίπεδο φυσικού ρηνίου χαρακτηρίστηκαν με στοιχειακή ανάλυση, φασματοσκοπικές μεθόδους IR και NMR ενώ η δομή κάποιων εξ΄ αυτών επιβεβαιώθηκε και με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. Ακολούθως, παρασκευάστηκαν τα αντίστοιχα σύμπλοκα σε επίπεδο 186Re και 99mTc με τη χρήση των πρόδρομων οργανομεταλλικών ενώσεων fac-[18 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation, new building blocks and complexes carrying the rhenium, rhenium-186 and technetium-99m in the oxidation state I were carried out. The new mixed 2 + 1 tricarbonyl complexes fac-[Μ(CO)3(L1)(L2)] where M is rhenium or rhenium-186 or technetium-99m and L1H the monoanionic bidentate is (2-hydroxyphenyl)diphenylphosphine (POH) or quinaldic acid (NOH) or sodium diethyldithiocarbamate (SS) in combination with the monodentate pyridine (py) or cyclohexyl isocyanide (cisc) or triphenylphosphine (PPh3). All complexes have been fully characterized by elemental analysis, IR and NMR spectroscopies. Their solid-state structure has been elucidated by X-ray crystallography. The corresponding complexes at 186Re and 99mTc level were prepared using the organometallic precursors fac-[186Re(CO)3(H2O)3]+, 186Re1 and fac- [99mTc(CO)3(H2O)3]+, 99mTc1 and characterized by comparative HPLC studies after co-injection with the authentic Re-complexes.POH and NOH react with Re1 precursor complex ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46151
ND
46151
Εναλλακτικός τίτλος
Radiolabeled complexes with pharmacological interest
Συγγραφέας
Σεγκάνης, Αντώνης Ιλίρ
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσοτίνης Ανδρέας
Παπαδόπουλος Μηνάς
Ζωίδης Γρηγόριος
Μαράκος Παναγιώτης
Πουλή Νικολαΐς
Παπαναστασίου Ιωάννης
Πιρμεττής Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνήτιο 99m; Ρήνιο 186 / 188; Ραδιοφαρμακευτική χημεία; Σιαλικό οξύ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
167 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα