Η επίδραση της μουσικής εξάσκησης στον εγκέφαλο του παιδιού, στη γνωστική του ανάπτυξη και παθολογία του

Περίληψη

H Δυσλεξία, ως Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία, έχει νευρολογική προέλευση και εμφανίζεται σε ποσοστό 15 % περίπου των μαθητών. Βασική θεωρητική προσέγγιση που προσπαθεί να ερμηνεύσει την αιτιολογία εμφάνισής της συγκεκριμένης Μαθησιακής Δυσκολίας είναι η Θεωρία της Ελλειμματικής Ακουστικής Επεξεργασίας, η οποία αποτελεί τη βασική πηγή διερεύνησης και ανάλυσης της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Τα ακουστικά ελλείμματα των παιδιών με δυσλεξία καθιστούν αδύνατη την ανάγνωση ενός κειμένου και πιο συγκεκριμένα τόσο την αποκωδικοποίηση, όσο και την κατανόηση. Παράλληλα, τα ελλείμματα αυτά επεκτείνονται και στην επεξεργασία μουσικών στοιχείων, εξαιτίας των κοινών εγκεφαλικών μηχανισμών και δεξιοτήτων που εμπλέκονται στην αντίληψη, στον εντοπισμό, την επεξεργασία και το χειρισμό τόσο των γλωσσικών ήχων που απαρτίζουν τις λέξεις, όσο και των μουσικών ήχων. Η υψηλή αυτή, μάλιστα, συσχέτιση μεταξύ Αναγνωστικής Ικανότητας και Μουσικής Ικανότητας αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Dyslexia, a Specific Learning Difficulty, is of neurological origin and occurs in about of 15% of students. Among the fundamental theoretical approaches attempting to analyze the etiology of this Specific Learning Difficulty is Auditory Processing Deficits Theory, a theory that is the basic subject of investigation and analysis of this PhD dissertation. Auditory processing deficits are responsible for the difficulties children with dyslexia face with reading decoding and comprehension. Meanwhile, these deficits extend to music processing of musical elements, due to the common brain mechanisms and skills being involved in the perception, identification, and processing of linguistic sounds that make up words and musical sounds. Indeed, this high correlation between Reading Skill and Musical Ability was the starting point for the intervention program designed and applied in the present study, a program based on the principles of Auditory Training and the usage of musical elements. Mor ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46093
ND
46093
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of musical training on the child's brain, cognitive development and pathology
Συγγραφέας
Λασκαράκη, Ειρήνη - Ροδόπη Μιχαήλ
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Καραπέτσας Ανάργυρος
Μπότσογλου Καφένια
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Ανδρέου Γεωργία
Βαβουγυιός Διονύσιος
Νησιώτου - Μαντέλου Ιουλιανή
Σταυρούση Παναγιώτα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Νευροψυχολογία; Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; Δυσλεξία; Αξιολόγηση; Παρέμβαση; Μουσική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
365 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα