Λιποκίνες και φλεγμονώδεις παράγοντες στο σηπτικό σύνδρομο

Περίληψη

Οι λιποκίνες, βιολογικά δραστικά μόρια που παράγονται από τον λιπώδη ιστό, εμπλέκονται παθοφυσιολογικά στη συστηματική φλεγμονώδη απόκριση. Ωστόσο, ο ρόλος τους στη σήψη δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς.Σκοπός: Η από κοινού μελέτη των λιποκινών (αδιπονεκτίνη, υψηλού μοριακού βάρους αδιπονεκτίνη-HMWA, ρεζιστίνη, βισφατίνη) και της ηπατο-λιποκίνης φετουίνης Α καθώς και της κινητικής τους σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με σήψη και η διερεύνηση της διαγνωστικής και προγνωστικής τους αξίας. Υλικό και μέθοδοι: Σε μία προοπτική μελέτη προσδιορίστηκαν στον ορό με ανοσοενζυμικές δοκιμασίες η ολική αδιπονεκτίνη, η HMWA, η ρεζιστίνη, η βισφατίνη και η φετουίνη Α σε 102 βαρέως πάσχοντες ασθενείς εντός 48 ωρών από την εμφάνιση της σήψης και μία εβδομάδα μετά, καθώς και σε 102 υγιείς μάρτυρες εξομοιωμένους ως προς το φύλο, την ηλικία και τον χρόνο ένταξης στη μελέτη. Αποτελέσματα: Η ολική αδιπονεκτίνη και η HMWA ήταν σημαντικά υψηλότερες, ενώ η φετουίνη Α ήταν σημαντικά χαμηλότερη στον ορό των ασθενών σε σύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Adipokines are implicated in systemic inflammation. However, their role in sepsis has not been thoroughly studied.Aim: To jointly study a major adipokine, adiponectin, its main isoform high molecular weight adiponectin (HMWA), novel adipokines (resistin, visfatin) and a major hepatokine (fetuin A) and their kinetics in critically ill patients with sepsis and to investigate their diagnostic and prognostic value as sepsis biomarkers.Materials and methods: In a prospective study, serum adiponectin, HMWA, resistin, visfatin and fetuin A were determined by ELISA in 102 critically ill patients within 48 hours from sepsis onset and one week after, and in 102 healthy controls matched on age, gender and month of enrollment. Results: Serum adiponectin and HMWA were significantly higher, while serum fetuin A was significantly lower in septic patients than controls (p<0.001). Among septic patients, those with septic shock and nonsurvivors presented lower fetuin A, but higher adiponectin and HMWA ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46078
ND
46078
Εναλλακτικός τίτλος
Adipokines and inflammatory biomarkers in sepsis
Συγγραφέας
Καραμπελά, Ειρήνη Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Κλινική Β' Εντατικής Θεραπείας. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Αττικό
Εξεταστική επιτροπή
Νταλαμάγκα Μαρία
Αρμαγανίδης Απόστολος
Δημόπουλος Γεώργιος
Καρακατσάνη Άννα
Μπακάκος Πέτρος
Τσαγκάρης Ηρακλής
Κοκόρη Στυλιανή
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Σήψη; Βιοδείκτες; Λιποκίνες; Αδιπονεκτίνη; Ρεζιστίνη; Βισφατίνη; Φετουίνη Α; Θνητότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
272 σ., πιν., σχημ., γραφ.