Εργαστηριακή διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς αργιλικών εδαφών βελτιωμένων με ιπτάμενη τέφρα

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της ιπτάμενης τέφρας ως βελτιωτικού υλικού, ενός όχι τόσο ευρέως αποδεκτού συνδετικού μέσου, στα μηχανικά χαρακτηριστικά μίας αργίλου υψηλής πλαστικότητας και να προτείνει ένα πλαίσιο συμπεριφοράς για μία άργιλο τεχνητά και ελαφρά σιμεντωμένη. Αρχικά εξετάστηκαν δείγματα μιγμάτων αργίλου υψηλής πλαστικότητας από τον Άγιο Στέφανο, με διαφορετικά ποσοστά τέφρας, με σκοπό να διερευνηθεί η συμπεριφορά αυτής της αργίλου σε σχέση με την αύξηση του ποσοστού της τέφρας. Ακολούθως, για τη συνέχιση της έρευνας, επιλέχθηκαν δύο από αυτά τα μίγματα για να μελετηθεί η μικροδομική συμπεριφορά τους με αναλύσεις Περίθλασης Ακτίνων Χ και Πολωτικού Μικροσκοπίου, καθώς και να εκτελεστεί ένα φάσμα τριαξονικών δοκιμών σε συνθήκες θλίψης και εφελκυσμού. Στη συνέχεια εξετάστηκε το πλαίσιο μηχανικής συμπεριφοράς των μιγμάτων σε τριαξονική φόρτιση και συσχετίσθηκε με τις μικροδομικές μεταβολές που συνέβησαν. Επιπλέον, έγινε σύγκριση των μιγμάτων τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was to investigate the influence of fly ash, a not very popular binding agent, on the mechanical properties of a high plasticity clay and propose a behavioral framework for an artificial lightly cemented clay. High plasticity Agios Stefanos clay specimens with different mix proportions were studied in order to examine the mechanical behavior of the chosen clay with the addition of different amounts of fly ash to its matrix. Then, two of these mixtures were chosen to continue this research and study the microstructural behavior of fly ash treated clays with XRay diffraction and Polarizing Light Microscope analyses as well as conducting a variety of triaxial testing in compression and extension conditions. Subsequently, the behavioral framework of the treated specimens under triaxial loading were examined and related to the microstructural changes. Additionally, a comparison of the treated clay with the clay sample without the addition of fly ash was made. Fi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46062
ND
46062
Εναλλακτικός τίτλος
Laboratory study of mechanical bahavior of fly ash treated clays
Συγγραφέας
Ευθυμίου, Σμαραγδή Πέτρος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Καββαδάς Μιχαήλ
Γεωργιάννου Βασιλική
Παπαδόπουλος Βασίλης
Μπουκοβάλας Γεώργιος
Τσιαμπάος Γεώργιος
Πανταζίδου Μαρίνα
Παπαδημητρίου Αχιλλέας
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Άργιλος; Ιπτάμενη τέφρα; Τεχνητό γεωυλικό; Διαρροή; Σιμέντωση; Μηχανική συμπεριφορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
332 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.