Η εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας γονέων παιδοχειρουργικών ασθενών: μελέτη συσχέτισης

Περίληψη

Παρά τη σημαντικότητά τους, η εγγραμματοσύνη σεθέματα υγείας, το άγχος των γονέων ή φροντιστών και η επιθυμίαενημέρωσής τους προεγχειρητικά, δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς σταπλαίσια της παιδοχειρουργικής. Το χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, οιμειονότητες και η χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση έχουνσυνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας. Τοάγχος των γονέων ή φροντιστών έχει συσχετισθεί με την εγγραμματοσύνησε θέματα υγείας, το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την επιθυμίαενημέρωσης προεγχειρητικά.Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η μέτρηση των επιπέδωνεγγραμματοσύνης των γονέων ή φροντιστών παιδοχειρουργικών ασθενώνκαι του άγχους τους στα πλαίσια της παιδοχειρουργικής εξέτασης, ηδιερέυνηση της επιθυμίας ενημέρωσής τους προεγχειρητικά και τηςεπιθυμίας συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τιςπροτεινόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις από τον παιδοχειρουργό,καθώς και η συσχέτισή τους με κλινικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία.Σκοπός επίσης ήταν η σύγκρισ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Despite its importance, health literacy, parental anxietyand need-for-information preoperatively, have not been sufficientlystudied in pediatric surgery. Low educational level, minorities and lowsocioeconomic level have been correlated with lower levels of healthliteracy. Parental anxiety has been related to health literacy, sex,education and information needs.Aim : The aim of this study is to investigate health literacy levels ofparents or guardians of pediatric surgical patients, their anxiety beforeconsultations of pediatric surgery, their need-for-informationpreoperatively and their preferences for participation in decision making,and their correlations with clinical and socioeconomic data. Finaly, 2tools for measuring health literacy levels will be compared in this specialpopulation.Materials and Methods : The study was conducted from December2016 to July 2018, at the outpatient pediatric surgery clinic and theinpatient ward of the 1st and 2nd Pediatric Surgical Departments of Agi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45983
ND
45983
Εναλλακτικός τίτλος
Health literacy of parents of pediatric surgical patients: a correlational analysis
Συγγραφέας
Καμπούρογλου, Γεώργιος Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσουμάκας Κωνσταντίνος
Φιλντίσης Γεώργιος
Παυλοπούλου Ιωάννα
Λεμονίδου Χρυσούλα
Κακλαμάνος Ιωάννης
Καλοκαιρινού Αθηνά
Φώτος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας; Άγχος; Γονείς; Παιδοχειρουργική; Επιθυμία για ενημέρωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
177 σ., πιν., γραφ.