Η σχέση μεταξύ δημοσιονομικής και εξωτερικής ισορροπίας στις χώρες της ευρωζώνης, σύγκλιση ή απόκλιση: μια ποσοτική και θεωρητική ανάλυση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή χωρίζεται σε πέντε ανεξάρτητα κεφάλαια, τα οποία όμως συνδυάζονται μεταξύ τους, αφού έχουν κοινή περίπτωση μελέτης την ευρωζώνη και τις ανισορροπίες στο εσωτερικό της. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε μια θεωρητική προσέγγιση της Ευρώπης και της ευρωζώνης, καθώς και γραφική απεικόνιση των κυριότερων μακροοικονομικών μεταβλητών. Ο σχολιασμός των ευρημάτων και η αξιολόγησή τους, θα γίνει χωρίζοντας σε τρεις διαφορετικές ομάδες (Κέντρο - Περιφέρεια - Νεοεισερχόμενες). Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 βρήκε την ευρωζώνη απροετοίμαστη και αδύναμη να ανταπεξέλθει στις διαταραχές που εμφανίστηκαν. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τρεις ερευνητικές εργασίες, στις οποίες εξετάζουμε κατά σειρά, α) την επίδραση της κρίσης στους οικονομικούς κύκλους των χωρών, β) κατά πόσο ισχύει ο Νόμος του Okun στις χώρες του ενιαίου νομίσματος σήμερα, με την εφαρμογή μια διαφορετικής μεθοδολογίας αλλά και το ρόλο των μεταρρυθμίσεων στην εξομάλυνση των διαταραχών, και γ) την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis is divided into five chapters, which are connecting to each other as they combine a common case of study in eurozone. The first chapter describes a theoretical approach of Europe and Eurozone, as well as a graphical representation of the main macroeconomic variables. The commentary on the findings and their evaluation will be divided into three different groups (Core - Periphery - New Entrants), the global financial crisis of 2008 found the Eurozone unprepared and weak to cope with the imbalances. This fact has been described within three research papers which study the following issues: (a) the impact of the crisis on the business cycles of the countries associated with it,(b) the validity of the Okun Law in eurozone countries with a Structural Panel- VAR and shocks decomposition based on impulse response function, and(c) the effects of the quantitative easing program in the economies of the eurozone countries.The common factor of the three papers, is the study of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45791
ND
45791
Εναλλακτικός τίτλος
The relationship between fiscal and external balance in the eurozone, convergence or divergence: a quantitative and theoretical approach
Συγγραφέας
Μητρόπουλος, Φώτιος Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Χιόνης Διονύσιος
Δρυμπέτας Ευάγγελος
Γκόγκας Περικλής
Γερονικολάου Γεώργιος
Πουφινάς Γεώργιος
Πραγγίδης Ιωάννης - Χρυσόστομος
Τσίντζος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωζώνη; Πυρήνας - περιφέρεια; Νόμος του Okun; Ανισορροπίες; Ποσοτική χαλάρωση; Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 298 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.