Ανατομική προσέγγιση δερματικών κρημνών μείζονος γλουτιαίου μυός για χρήση σε μεγάλα ιστικά ελλείμματα

Περίληψη

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν 42 ανθρώπιναπτώματα με κρημνούς μείζονος γλουτιαίου εκ των οποίων 24ήταν γυναίκες και 18 ήταν άνδρες.Οι ιστοί τοποθετήθηκαν σε διάλυμα φορμόλης 10% καιπραγματοποιούνταν χρώση των ιστών με την ουσία 5-φλουορεσκεΐνης, η οποία ειδική για την μελέτη τουσυμπαθητικού συστήματος.Όλες οι παρατηρήσεις του ερευνητή τοποθετήθηκαν σεηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών (DATA) για την ασφαλήεξαγωγή παρατηρήσεων και συμπερασμάτων.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this research, was studied 42 human cadaveries withspores of major gluteus. In this study 24 was female and 18 wasmale.The tissues put in small bottles with solution formaldeyde10% and after the tissues colored with 5-flouresceine for studythe sympathetic system. All the observations put in electronicaldesk of in formations (DATA) for safe results of this study
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45773
ND
45773
Εναλλακτικός τίτλος
Anatomic approach of major gluteal skin flaps for use in large tissue deficits
Συγγραφέας
Μακρής, Ιωάννης Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Μορφολειτουργικός. Εργαστήριο Ανατομίας
Εξεταστική επιτροπή
Δεμέστιχα Θεάνω
Τρουπής Θεόδωρος
Πιάγκου Μαρία
Σκανδαλάκης Παναγιώτης
Πρωτογέρου Βασίλειος
Βλάσης Κωνσταντίνος
Μαζαράκης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Δερμάτινοι κρημνοί; Μείζων γλουτιαίος μυς; Ιστικά ελλείμματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
188 σ., εικ., σχημ., γραφ.