Μελέτη των πολυμορφισμών και της έκφρασης της IL-17 σε Έλληνες ασθενείς με βρογχικό άσθμα

Περίληψη

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις κυτταροκίνες του μονοπατιού Τh2 και Τh17 σε ασθματικούς ασθενείς σε σχέση με ειδικούς φαινοτύπους του άσθματος καθώς και με δείκτες φλεγμονής. Απώτερος σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανεύρεση ενός αξιόπιστου δείκτη που να μπορεί να προβλέψει την εμφάνιση άσθματος και να καθορίζει τόσο τον κλινικό φαινότυπο όσο και τη βαρύτητα της νόσου. Υλικά και μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 90 ασθματικοί ασθενείς, 51 με σοβαρό, 39 με ήπιο άσθμα και 98 υγιείς ως ομάδα ελέγχου, με μέσο όρο ηλικίας 53 ± 15.1, 45.5 ± 15 και 44± 16 έτη αντίστοιχα. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε κλινική εκτίμηση, δερματικές δοκιμασίες, προσδιορισμό ηωσινοφίλων στο αίμα, ολικής IgE του ορού, και μέτρηση του εκπνεόμενου FeΝΟ. Επιπλέον, οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε φαινοτύπους του άσθματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ERS/ATS και της GINA. Τα επίπεδα των IL-4, IL5, IL-13, IL-6, IL-17A, IL-23 και TGFβ1 προσδιορίστηκαν με kit της AimPlex Bioscience ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective. The aim of the present study was to investigate the Th2/Th17 pathway in asthmatic patients and also the relationship to asthma phenotypes and biomarkers of inflammation. A secondary goal of this project is to present a biomarker that could predict asthma development, clinical outcomes of the disease and asthma severity. Methods. 90 asthmatic patients, 51 patients with severe, 39 patients with mild asthma and 98 healthy controls were included. Skin prick tests, blood eosinophils, total serum IgE and exhaled FeNO were evaluated. Patients were classified to asthma phenotypes according to ERS/ATS and GINA guidelines. Serum levels of IL-4, IL-5, IL-13, IL-6, IL-17A, IL-23 and TGFβ1 were determined by Flow Cytometry using a panel kit (AimPlex Biosciences). The SNP of IL17A (rs17880588) was genotyped using real time polymerase chain reaction (RTPCR). Results. The genotype of the SNP in IL17A (rs 17880588) was similar in all patients. Patients were phenotyped in severe and mild ast ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45682
ND
45682
Εναλλακτικός τίτλος
IL-17 gene polymorphisms and expression in Greek asthmatics
Συγγραφέας
Δόμβρη, Καλλιόπη Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Πνευμονολογική - Φυματιολογική
Εξεταστική επιτροπή
Παπακώστα - Κοντακιώτη Δέσποινα
Κυριαζής Γεώργιος
Τζημαγιώργης Γεώργιος
Κοντακιώτης Θεόδωρος
Πορπόδης Κωνσταντίνος
Σπυράτος Διονύσιος
Πατάκα Αθανασία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Άσθμα; Ιντερλευκίνη-17; Πολυμορφισμός; Βιοδείκτες άσθματος; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
227 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα