Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις ανάγκες, την ποιότητα ζωής και την ολική λειτουργικότητα των ψυχικά πασχόντων στην Κύπρο

Περίληψη

Η μέτρηση της έκβασης του ασθενούς έχει λάβει εξέχουσα θέση στην αξιολόγηση των συστημάτων υγείας τα τελευταία 30 χρόνια ενώ παράλληλα άρχισε να φαίνεται ότι η φροντίδα της ψυχικής υγείας πρέπει να παρέχεται βάσει των αναγκών των ασθενών, με απώτερο στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των αναγκών, της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας των ψυχικά πασχόντων που λαμβάνουν φροντίδα σε δομές ψυχικής υγείας στην Κύπρο. Επιπλέον, η έρευνα αποσκοπούσε στην διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών που μελετήθηκαν. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη (cross-sectional study). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δομές ψυχικής υγείας στην Κύπρο,κοινοτικές αλλά και νοσοκομειακές, με την χρήση ενός ερωτηματολογίου το οποίο περιλάμβανε την ελληνική μετάφραση του εργαλείου Camberwell Assessment ofNeed Short Appraisal Schedule (CANSAS), την Κλίμακα Αξιολόγησης τηςΠοιότητας Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHOQOL ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Patient's outcome assessment has taken a prominent place in the evaluation of healthsystems over the past 30 years, while it has appeared that mental health care has to beprovided on the basis of patients' needs, in order to improve their quality of lifeAim: The main purpose of the study was to assess the perceived needs, quality of lifeand functionality of psychiatric patients in Cyprus. Furthermore, the study aimed toexplore the relationship between these variables.Method: A cross-sectional study was conducted. The data collection was carried outon both community and hospital psychiatric settings in Cyprus, using a questionnairewhich included the Greek translation of the Camberwell Assessment of Need ShortAssessment Schedule (CANSAS), the WHO Quality of Life Assessment ScaleWHOQOL-BREF), and the Global Assessment Scale (GAS).Results: The sample consisted of 202 patients who receive care at outpatient andhospital settings of the Mental Health Services of Cyprus. The mean age of thepat ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45596
ND
45596
Εναλλακτικός τίτλος
Exploring the relationship between needs, quality of life and overall functioning of the mentally ill in Cyprus
Συγγραφέας
Κλεάνθους, Ευφροσύνη Χρηστάκης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς
Εξεταστική επιτροπή
Καλλέργης Γεώργιος
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος
Μαδιανός Μιχαήλ
Κούκια Ευμορφία
Καλοκαιρινού Αθηνά
Χατζούλης Μιχαήλ
Βελονάκη Βενετία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ανάγκες ψυχικής υγείας; Ποιότητα ζωής; Ολική λειτουργικότητα ψυχικά πασχόντων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
242 σ., πιν., σχημ., γραφ.