Συστηματική επιλογή μιγμάτων εργαζομένων μέσων για βέλτιστες διεργασίες δέσμευσης CO2 από διαλύτες και βέλτιστους οργανικούς κύκλους Rankine

Περίληψη

Σ’ αυτή την εργασία προτείνεται για πρώτη φορά μια συστηματική προσέγγιση για την επιλογή μίγματος λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια κυμαινόμενης ακρίβειας, ξεκινώντας από τις ιδιότητες του μίγματος σε σταθερή κατάσταση λειτουργίας και φτάνοντας μέχρι την ολοκληρωμένη επιλογή μίγματος, τον σχεδιασμό και τον ελέγχο της διεργασίας. Η εργασία δεν επικεντρώνεται στη συνδυαστική πολυπλοκότητα του προβλήματος, αλλά στη συστηματική ενσωμάτωση των ιδιοτήτων του μίγματος και των μοντέλων διεργασίας στον υπολογισμό των κριτηρίων επιλογής. Το βασικό σκεπτικό της προτεινόμενης προσέγγισης επικεντρώνεται στην βαθμιαία αξιολόγηση μεγάλων συνόλων δεδομένων υποψηφίων μιγμάτων για την επιθυμητή εφαρμογή. Ξεκινώντας από ένα σύνολο μειγμάτων, η προτεινόμενη προσέγγιση καθιστά δυνατή τη σταδιακή αξιολόγησή τους και τη βελτίωσή τους χρησιμοποιώντας μοντέλα ολοένα και υψηλότερης ακρίβειας. Οι ολοένα και πιο πολύπλοκοι υπολογισμοί που απαιτούνται από τη χρήση τέτοιων μοντέλων αντισταθμίζονται από την αναγνώριση και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current work proposes for the first time a generic methodology for the systematic selection of working mixtures by targeting specific mixture and process related properties, and assessing process performance criteria under steady-state and dynamic conditions. It focuses on two specific applications; namely solvent based CO2 capture and organic Rankine cycles. More specifically, solvent-based CO2 capture is a complex process that involves the chemical separation of CO2 from flue gases using a solvent mixture. The selection of a mixture which enables efficient CO2 capture is challenging due to the large number of mixture candidates and the non-ideal thermodynamic solvent-CO2 behaviour. Such challenges are addressed through a multicriteria selection methodology for the preliminary screening of binary amine mixtures as CO2 capture candidates. The simultaneous consideration of several important mixture properties as selection criteria unveils important mixture performance trade-offs. U ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45470
ND
45470
Εναλλακτικός τίτλος
Systematic selection of working fluid mixtures for optimum solvent - based CO2 capture processes and organic rankine cycles
Συγγραφέας
Ζαρογιάννης, Θεόδωρος Παναγιώτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Κατασκευαστικός. Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών
Εξεταστική επιτροπή
Σεφερλής Παναγιώτης
Κολτσάκης Γρηγόριος
Linke Patrick
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Βουτετάκης Σπυρίδων
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τζιβιντζέλης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Επιλογή εργαζόμενων μέσων; Δέσμευση CO2 με διαλύτες; Οργανικός κύκλος Rankine; Βέλτιστος σχεδιασμός διεργασιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
lviii, 185 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα