Συγκριτική μελέτη των μεθόδων καταγραφής της αρτηριακής πίεσης στην πρόβλεψη εμφάνισης πρώιμης αρτηριακής σκληρίας

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη συγκρίνει τη διαγνωστική ακρίβεια των μεθόδων καταγραφής της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ)- στο ιατρείο, στο σπίτι, με την 24ωρη περιπατητική καταγραφή (ABPM)- για τον προσδιορισμό της πρώιμης αγγειακής γήρανσης (EVA) και σκοπεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης της EVA στον υπερτασικό πληθυσμό. Μέθοδοι: 282 συμμετέχοντες (39,7% άνδρες) ηλικίας 56,8 ± 15,8 ετών συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η ΑΠ μετρήθηκε στο ιατρείο, 7 συνεχόμενες ημέρες στο σπίτι και με την 24ωρη ABPM σε μία τυπική εργάσιμη ημέρα. Η καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα σφυγμικού κύματος (c-f PWV) μετρήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες. Η EVA καθορίστηκε ως οι τιμές της c-f PWV που είναι υψηλότερες από τις αναμενόμενες για την ηλικία, βάση των δεδομένων για τον Ευρωπαϊκό πληθυσμό. Αποτελέσματα: Στη μονοπαραγοντική ανάλυση, η EVA συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με την συστολική ΑΠ ιατρείου και τη καρδιακή συχνότητα ιατρείου, το μέσο όρο της συστολικής και διαστολικής ΑΠ από την 24ωρη ABPM και από τη καρδιακή συχν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study compared the diagnostic accuracy of blood pressure (BP) measurement methods, office BP, ambulatory BP monitoring (ABPM) and home BP, in the identification of early vascular aging (EVA) and developed a score to predict the risk of EVA in hypertensive patients. Methods: 282 consecutive subjects (39.7% male) aged 56.8 ± 15.8 years were included. Office and out of office BP measurements including ABPM on a usual working day and seven days home BP monitoring were performed. Carotid-femoral pulse wave velocity (c-f PWV) was measured in all patients. EVA was defined as c-f PWV values higher than the expected for age average values according to European population data. Results: In univariate analysis EVA was significantly correlated with office systolic BP, average 24h systolic and diastolic BP, average 24h and office heart rate. The area under the curve for predicting EVA was 0.624 (95% CI 0.551 to 0.697, p<0,001), 0.559 (95% CI 0.484 to 0.635, p=0,127) and 0.565 ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45442
ND
45442
Εναλλακτικός τίτλος
Measuring methods of blood pressure (Home, ABPM, Clinic) which can predict early vascular ageing
Συγγραφέας
Άντζα, Χριστίνα Στέλιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Γ' Παθολογική
Εξεταστική επιτροπή
Κώτσης Βασίλειος
Δούμας Μιχαήλ
Τρακατέλλη Χριστίνα
Σαββόπουλος Χρήστος
Ζιάκας Αντώνιος
Γουλής Δημήτριος
Τζιόμαλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Υπέρταση; Πρώιμη αγγειακή γήρανση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
103 σ., πιν., σχημ., γραφ.