Μελέτη της παθογένειας και συμβολή στη διάγνωση του ενζωοτικού ενδορρινικού νεοπλάσματος των προβάτων και αιγών

Περίληψη

Στόχοι της διατριβής ήταν η μελέτη των παθολογοανατομικών αλλοιώσεων και η ανίχνευση του αιτιολογικού παράγοντα του Ενζωοτικού Ενδορρινικού Αδενοκαρκινώματος (ΕΕΑ) (ΕNTV-1 & -2, για πρόβατα και αίγες αντίστοιχα). Για την υλοποίησή τους, συλλέξαμε 23 και 44 περιστατικά αιγών και προβάτων, αντίστοιχα, με συμβατή κλινική εικόνα και ενδορρινική μάζα. Οι 23 αίγες και 22/44 πρόβατα προέρχονταν από την Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα πρόβατα από την Κύπρο. Τα παραπάνω ζώα εξετάσθηκαν με κλινικό-εργαστηριακές (κλινική/αιματολογική-βιοχημική και κυτταρολογική εξέταση), παθολογοανατομικές (μακροσκοπική, ιστοπαθολογική, έμμεση ανοσοϊστοχημική μέθοδος της ανοσοϋπεροξειδάσης) και ιολογικές τεχνικές. Αναφορικά με τις τελευταίες, αναπτύχθηκαν συνολικά 4 μοριακές δοκιμές για την ανίχνευση των ENTV-1 και -2 από ενδορρινικούς στειλεούς, και των αντίστοιχων προϊών σε νεοπλασματικούς ιστούς. Οι παθολογοανατομικές αλλοιώσεις των ελληνικών αιγών και των κυπριακών πρόβατων ήταν συμβατές με ΕΕΑ, δηλαδή παρουσίαζαν εν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of research was the study of gross/histopathological lesions and the detection of the causative agent (ENTV-1 & -2, for sheep and goats, respectively) of Enzootic Nasal Adenocarcinoma (ENA) of small ruminants. In order to achieve these objectives, we collected and examined 23 goats and 44 sheep with compatible clinical signs and visible intranasal mass. Twenty two out of the 44 sheep and the 23 goats originated from Greece, while the remaining sheep originated from Cyprus. Examination of the above-mentioned animals was based on the application of clinical/laboratory methods (clinical / hematological-biochemical, cytological examination), pathological findings (gross, histopathological, indirect immunoperoxidase immunohistochemical examination) and molecular techniques. In total, 4 molecular assays were developed to detect ENTV-1 and -2 from nasal swabs, and the corresponding proviruses from neoplastic tissue. Pathological findings of Greek goats and Cypriot sheep were compatible wi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45388
ND
45388
Εναλλακτικός τίτλος
Study of pathogenesis and contribution in diagnosis of enzootic nasal tumor of sheep and goats
Συγγραφέας
Αποστολίδη, Ευαγγελία Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Τομέας Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Εξεταστική επιτροπή
Ψύχας Βασίλειος
Γιαδίνης Νεκτάριος
Δόβας Χρυσόστομος
Βλέμμας Ιωάννης
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Ψάλλα Δήμητρα
Κριτσέπη - Κωνσταντίνου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ενζωοτικό ενδορρινικό αδενοκαρκίνωμα; Παθολογική ανατομική; Αιγοπρόβατα; Ποσοτική PCR πραγματικού χρόνου; Ρετροϊός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vii, 183 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.