Ιστορική συγκυρία, εκπαιδευτική και δικαστική πραγματικότητα στη βόρεια και δυτική Πελοπόννησο την περίοδο 1941-1949 μέσα από αρχειακά (εκπαιδευτικά και δικαστικά) έγγραφα

Περίληψη

Η δραματική δεκαετία 1940-1950 σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία με συνέπειες ακόμα εμφανείς. Η ενθύμησή της επίπονη με επιλεκτικές «σιωπές», η δε ιστοριογραφία ελλειμματική. Σκοπός της διατριβής η προσέγγισή της αποστασιοποιημένα από πολιτικοϊδεολογικούς υποκειμενισμούς μέσα από πρωτογενές αρχειακό υλικό, όχι αποκλειστικά μέσω της πολιτικής, εσωτερικής και εξωτερικής, αλλά και των κοινωνικών δομών, Εκπαίδευση και Δικαιοσύνη ως βασικότερων αυτού του «πολυπαραγοντικού» πεδίου. Χρησιμοποιούνται θεωρίες περί κράτους και συγκρουσιακές, εφόσον η κρατική παρέμβαση μέσω γραφειοκρατίας ήταν διάχυτη. Οι μεταβολές δεν υπήρξαν οικονομικές, αλλά σύγκρουσης συμφερόντων κοινωνικών ομάδων με πολιτική δράση. Παρά τα συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά, διαμορφώθηκε και ένα φιλελεύθερο κράτος πρόνοιας. Ως μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε η ιστορική έρευνα, η ιστορικοσυγκριτική, ερμηνευτική ανάλυση, καθώς και η ανάλυση περιεχομένου. Προέκυψε ότι, παρόλες τις ανυπέρβλητες δυσχέρειες, προτεραιότητα δε δόθηκε στην αποκατάσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dramatic decade 1940-1950 marked modern history with consequences still visible. Its remembrance is traumatic with selective "silences", the historiography of it deficit. The purpose of this thesis is its approach distant from political and ideological subjectivities, by means of primary archival material, not exclusively through politics, internal and external, but also through social structures, Education and Justice, as the most basic of this «multitask» field. Theories concerning State and conflictual, are used since State intervention through bureaucracy was pervasive. Changes were not financial, but conflicts of interests of social groups with political action. Despite the aggregate characteristics, a liberal welfare state was also modeled. As methodology historical research, historical-comparative and interpretative analysis were used, as well as content analysis. It emerged that, in spite of the excessive difficulties, priority was not given to the repair of the damages a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45032
ND
45032
Εναλλακτικός τίτλος
Historical circumstances, educational and judicial reality in northern and western Peloponnese during the period 1941-1949 through archival (educational and judicial) documents
Συγγραφέας
Κοκκινάκη, Δήμητρα Ιωάννης - Βασίλειος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Φωτόπουλος Αθανάσιος
Μπουζάκης Ιωσήφ
Φωτεινός Δημήτριος
Κουστουράκης Γεράσιμος
Καμαριανός Ιωάννης
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Ασημάκη - Δημακοπούλου Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εμφύλιος; Γερμανική κατοχή; Εκπαίδευση; Δικαστήρια; Πελοπόννησος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1.015 σ., εικ., πιν.