Το νομισματοκοπείο της Αντιόχειας: παραγωγή, εικονογραφία και κυκλοφορία σε σχέση με το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο. (324 – 610 μ.Χ)

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή μελετά τα νομίσματα που κόπηκαν στο νομισματοκοπείο της Αντιόχειας την χρονική περίοδο από το 324 μ.Χ. έως το 610 μ.Χ. Ο βασικός στόχος της διατριβής είναι να παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του νομισματοκοπείου της Αντιόχειας, να επισημανθούν τα ιδιόμορφα στοιχεία που καθιστούσαν τα νομίσματα διαφορετικά από τα νομίσματα που κόπηκαν στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα νομισματοκοπεία και να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένες και διαφορετικές ιδιαιτερότητες του νομισματοκοπείου της Αντιόχειας στο ιστορικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα δίνεται έμφαση στο ρόλο του νομισματοκοπείου της Αντιόχειας στην ύστερη ρωμαϊκή και στην πρώιμη βυζαντινή αυτοκρατορία ερευνώντας ερωτήματα που σχετίζονται με την κυκλοφορία των νομισμάτων της Αντιόχειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η μελέτη των νομισμάτων από ένα σημαντικό επαρχιακό νομισματοκοπείο όπως ήταν η Αντιόχεια δίνει την δυνατότητα να ακολουθηθεί η διαδικασία ανάπτυξης ενός τοπικού νομίσματος σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis focuses on the coins struck in the mint of Antioch between 324 and 610 AD. The basic aim of the dissertation is to present the main features of the Antiochene coinage, to point out the peculiar elements which made the coins look different from the issues struck in Constantinople, and in other mints, and to put various particularities of the Antiochene coinage in the historical contexts. In addition, attention is paid to the role of the Antiochene mint within the late Roman and early Byzantine empires which raises questions regarding the main features of the circulation of the Antiochene issues within the Eastern Mediterranean. The coins from such a provincial mint enable to study the process of development of a local coinage over a longer time and let to formulate conclusions on the changes which impacted the coins’ production in the turbulent transitional period when the Empire was facing invasions, economic crisis, inflations and internal conflicts. For the purpose ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44477
ND
44477
Εναλλακτικός τίτλος
The mint of antioch: production, iconography in context and circulation (324 - 610 AD)
Συγγραφέας
Γκαντζιός Ντραπέλοβα, Παύλα Πάβελ Ντράπελα
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλοπίση-Βέρτη Σοφία
Πετρίδης Πλάτων
Zuckerman Constantin
Νικολάου Αικατερίνη
Δρανδάκη Αναστασία
Παπαδοπούλου Παγώνα
Ψωμά Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αντιόχεια; Νομισματική; Συρία; Οικονομία; Νομίσματα; Ρωμαϊκά νομίσματα; βυζαντινά νομίσματα; Ύστερη αρχαιότητα; Πρώιμο Βυζάντιο; Αντιόχεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 363 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα