Λατινο/αμερικανική πρόσληψη του ελληνικού τραγικού μύθου: θεραπευτική (και) ριζοσπαστική πολιτική

Περίληψη

Αξιόλογες, και, σε πολλές περιπτώσεις, επιτυχημένες προσπάθειες έχουν καταβληθεί τις τελευταίες δεκαετίες, στις Η.Π.Α. και αλλού, για την ανατροπή της απαξίωσης και του συστηματικού αποκλεισμού του Λατινοαμερικανικού θεάτρου από τον ηγεμονικό κανόνα και την προώθηση του έργου αντιπροσωπευτικών θεατρικών συγγραφέων, ερμηνευτών και άλλων καλλιτεχνών του θεάτρου. Εντούτοις, ο ρόλος και οι λειτουργίες του Ελληνικού τραγικού μύθου για το Λατινοαμερικανικό θέατρο και τις κοινότητες που αυτό δραστηριοποιεί και στις οποίες απευθύνεται δεν έχει έλξει αρκετό κριτικό ενδιαφέρον. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να αποκαταστήσει την έλλειψη κριτικής ανάλυσης του Λατινοαμερικανικού αναθεωρητικού θεάτρου που αντλεί από τον αρχαίο Ελληνικό μύθο, να ανατρέψει την περιθωριοποίησή του και να αναδείξει τις πλούσιες δυνατότητες που αυτό φέρει για την αντιμετώπιση κοινωνικών παθήσεων, αλλά και για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των Ελληνικών και των Λατινοαμερικανικών πολιτισμών. Προς επίτευξη αυτού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Commendable and, in many cases, quite successful attempts have been made, in the last few decades, in the U.S. and elsewhere, to counter the devalorization and systematic exclusion of Latino/a American theatre by the hegemonic canon, and to promote the work of representative playwrights, performers, and theatre practitioners, more generally. However, the role and function of the Greek tragic myth, as a rich corpus of widely known yet contested material, for Latino/a theatre and for the communities this theatre engages and addresses have drawn little critical interest. The purpose of this project is to attempt to make up for this lack of critical analysis of Greek-inspired and -based Latino/a revisionary theatre (an important swathe of Latino/a cultural production), reverse its current state of marginalization, and foreground its rich potential for remedying social and cultural ills, but also for forging inter/cross-cultural bonds between the Greek and the Latino/a American cultures. In ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44074
ND
44074
Εναλλακτικός τίτλος
Latino/a reception of greek tragic myth: healing (and) radical politics
Συγγραφέας
Δεληκωνσταντινίδου, Αικατερίνη Ευθύμιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Αμερικάνικης Λογοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Πατσαλίδης Σάββας
Καλογεράς Γεώργιος
Αναγνώστου Γεώργιος
Δέτση Ζωή
Γραμματάς Θεόδωρος
Πιπινιά Ιουλία
Σταυρακοπούλου Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Λατινο/αμερικανικό Θέατρο; Τραγικός Μύθος; Πρόσληψη; Πολιτική; Θεραπευτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
527 σ.