Ανάπτυξη πολυλειτουργικών δομικών υλικών ενισχυμένων με νανοσωλήνες και νανοΐνες άνθρακα με επιλεκτικά αναβαθμισμένες μηχανικές και ηλεκτροχημικές ιδιότητες: βελτιστοποίηση της ακαμψίας θραύσης και της ικανότητας ανίχνευσης παραμορφώσεων και ρωγμών

Περίληψη

Χαρακτηριστικό των δομικών υλικών με βάση το τσιμέντο αποτελεί ο εύθραυστος χαρακτήρας τους και η χαμηλή ικανότητα ανάληψης εφελκυστικού φορτίου που οδηγεί σε ρηγματώσεις. Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην προφανή έλλειψη αντοχής, την αδυναμία παροχής έγκαιρης συντήρησης, την απουσία προηγμένων εργαλείων εκτίμησης της κατάστασης και την έλλειψη αποτελεσματικών υλικών και τεχνολογιών επισκευής. Η βιομηχανία έχει κάνει σημαντική πρόοδο στην αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος οδηγώντας στην δημιουργία υλικών με βάση το τσιμέντο υψηλής αντοχής και επιτελεστικότητας, τα οποία όμως χαρακτηρίζονται από ηυξημένη ψαθυρότητα και ταυτόχρονα επιδεικνύουν χαμηλή αντίσταση σε ρηγμάτωση λόγω του φαινομένου της αυτογενούς συρρίκνωσης.Στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτομών ̎ευφυών̎ πολυλειτουργικών δομικών υλικών με επιλεκτικά αναβαθμισμένη ακαμψία θραύσεως, μέτρο ελαστικότητας και ικανότητα απορρόφησης της ενέργειας παραμόρφωσης καθώς και ενισχυμένη ι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cement based materials exhibit extremely brittle failure, low tensile strength, low strain capacity and are susceptible to cracking. These characteristics are serious shortcomings that not only impose constraints in structural design, but also affect the long term durability of structures and their performance in a life-cycle perspective. Current solutions for new concrete constructions, as recommended and enforced by design codes, has made significant progress in increasing the compressive strength of concrete leading to high strength and performance cement-based materials. However, these types of materials are characterized by increased brittleness and at the same time exhibiting low resistance to cracking.The present Doctoral Thesis entitled: “Functionally graded cement based nanocomposites with advanced mechanical properties and self-sensing ability” was highly motivated by the idea of developing high-performance and advanced self-sensing cementitious materials that could effective ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43630
ND
43630
Εναλλακτικός τίτλος
Carbon nanotube and nanofiber cement based nanocomposites with advanced mechanical properties and self-sensing ability
Συγγραφέας
Δανογλίδης, Παναγιώτης Αθανάσιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Κώνστα Μαρία
Γδούτος Εμμανουήλ
Παπακαλιατάκης Γεώργιος
Καραγιάννης Χρήστος
Χαλιορής Κωνσταντίνος
Ελένας Αναξαγόρας
Παϊπέτης Αλκιβιάδης
Καραλέκας Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Νανοσωλήνες άνθρακα; Νανοίνες άνθρακα; Ακαμψία θραύσης; Ικανότητα απορρόφησης ενέργειας; Μέτρο ελαστικότητας; Ειδική ηλεκτρική αντίσταση; Ηλεκτροχημική χωρητικότητα; Πιεζοαντιστατική απόκριση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
222 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.