Ορυκτές ουσίες σε φαρμακευτική χρήση στο Βυζάντιο (4ος - 7ος αι μ.Χ.): συμβολή στη μελέτη της ιστορίας της φαρμακευτικής επιστήμης

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη των ορυκτών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν ως συστατικά φαρμακευτικών σκευασμάτων από τους ιατρούς-φαρμακοποιούς της πρωτοβυζαντινής περιόδου (4ος - 7ος αι.). Οι έως τώρα επιστημονικές εργασίες στο σύνολο τους εστίασαν περισσότερο στη χρήση φυτικών και ζωικών ουσιών στην παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Βυζάντιο, ενώ η έρευνα για τις ορυκτές ουσίες δεν έλαβε την ίδια έκταση. Αυτός είναι και ο λόγος που η παρούσα εργασία ασχολείται με τη θεραπευτική χρήση των τελευταίων στη πρωτοβυζαντινή περίοδο, με στόχο την ενίσχυση του περιορισμένου ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η μελέτη της βυζαντινής φαρμακευτικής παράδοσης φέρνει τον σύγχρονο ερευνητή αντιμέτωπο με αρκετά προβλήματα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως οι σημαντικότεροι φαρμακοποιοί – ιατροί της περιόδου αναπαρήγαγαν απλά τις πληροφορίες που εντοπίζονται στα έργα των Διοσκουρίδη και Γαληνού, καθώς και σε πρωιμότερες πραγματείες Ελλήνων και Ρωμαίων που περιλαμβάνουν φυτικές, ζωικές και ορυκτές ου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the dissertation is the study of the mineral substances that were used as ingredients of pharmaceutical preparations by the doctors-pharmacists of the early byzantine period (4th - 7th c.). The scientific work so far has focused more on the use of plant and animal substances in the manufacture of pharmaceutical preparations in Byzantium, while research on mineral substances has not taken on the same extent. This is why the present work deals with the therapeutic use of the latter in the early byzantine period, aiming at enhancing the limited research interest.The study of the byzantine pharmaceutical tradition brings the modern researcher facing several problems. At first sight it appears that the most important physicians of the period reproduced simply the information found in the works of Dioscorides and Galenos, as well as in earlier Greek and Roman treatises including plant, animal and mineral substances used in the manufacture of pharmaceutical preparations. Howeve ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43541
ND
43541
Εναλλακτικός τίτλος
Mineral substances for pharmaceutical use in Byzantium (4th - 7th century AD):: contribution to the study of the history of pharmacy
Συγγραφέας
Αθανασίου, Χρήστος Αναστάσιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα
Λάζαρη Διαμάντω
Ρέκκα Ελένη
Σκαλτσά Ελένη
Καριώτη Αναστασία
Βαλαμώτη Σουλτάνα-Μαρία
Κοντογιώργης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ορυκτά; Βυζάντιο; Φαρμακευτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
150 σ., πιν.