Ο ρόλος των στελεχών διοίκησης και επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης στην προώθηση και αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στο Δημοτικό Σχολείο: μια πρώτη προσέγγιση

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή η άποψη ότι ο λαϊκός πολιτισμός μπορεί υπό προϋποθέσεις να συνεισφέρει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία στις νέες πολυπολιτισμικές κοινωνικές συνθήκες. Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει τη σύνδεση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του λαϊκού πολιτισμού, μέσω των στελεχών της εκπαίδευσης, στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό δημοτικό σχολείο. Επιχειρεί, επίσης, να προτείνει μια ευρεία οπτική εντός της οποίας τα στελέχη της εκπαίδευσης με κριτική προσέγγιση του παρελθόντος και συνακόλουθα του παρόντος, στο νόημα του λαϊκού πολιτισμού, μπορούν να συμβάλλουν, στο πλαίσιο των καθηκόντων - αρμοδιοτήτων τους και της εκπαιδευτικής ηγεσίας που ασκούν, στην αξιοποίησή του στο δημοτικό σχολείο του σήμερα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας οδηγεί στην απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης με βάση τους ισοδύναμους άξονες: εκπαίδευση - λαϊκός πολιτισμός και ρόλος των στελεχών της δημοτικής εκπαίδευσης καθώς και τις προοπτικές τους για το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In recent years, the view that folk culture can conditionally contribute positively to the educational process in the new multicultural social conditions is increasingly accepted. This dissertation attempts to explore the link between the educational capabilities of folk culture through the school leaders in the modern multicultural elementary school. It also attempts to propose a broad perspective in which educators with a critical approach to the past and consequently to the present, to the meaning of folk culture, can contribute, within the framework of their duties and responsibilities and the educational leadership they exercise, to capitalize on it in today's elementary school. The analysis of the results of the research leads to the depiction of the existing situation in terms of the equivalent axes: education - folk culture and the role of the members of elementary education and their prospects for the future.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43078
ND
43078
Εναλλακτικός τίτλος
The role of staff of administration and scientific and pedagogical guidance in promotion and the use of folk culture in the Primary School: a first approach
Συγγραφέας
Καραγιώργου, Αικατερίνη Βασίλειος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Λαζαρίδου Αγγελική
Ιορδανίδης Γεώργιος
Σμυρναίος Αντώνης
Γκόβαρης Χρήστος
Καλδή Σταυρούλα
Καλεράντε Ευαγγελία
Μπάκας Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Λαϊκός πολιτισμός; Στελέχη εκπαίδευσης; Δημοτική εκπαίδευση; Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 316 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα