Απόκτηση λεξιλογίου μέσω δράματος

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει διττό σκοπό. Πρώτον, να παρουσιάσει τη θέση της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στη Ευρώπη του 21ου αιώνα και να διερευνήσει την πιθανότητα ύπαρξης ελλείψεων στις τρέχουσες μεθοδολογίες. Δεύτερον, να προτείνει και να προωθήσει μια καινοτόμο και υποσχόμενη μέθοδο διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας, αποκαλούμενη Απόκτηση Λεξιλογίου μέσω Δράματος (ΑΛΔ) η οποία εστιάζει στη σημασία του λεξιλογίου, στην απόκτηση του και στη διατήρησή του στη μνήμη. Ταυτόχρονα, η παρούσα διατριβή ασχολείται με τη σημασία της δραματικότητας ως ερευνητικό εργαλείο και, τέλος, με την επίδρασή της στην απόκτηση λεξιλογίου δεύτερης ξένης γλώσσας. Αναλυτικότερα, περιγράφεται στην παρούσα διατριβή η προβληματική και διφορούμενη φύση της εκμάθησης του λεξιλογίου, οι ερευνητικοί στόχοι, η θεωρία, οι αρχές και η δομή της ΑΛΔ, η μεθοδολογία της καθώς και οι δύο πιλοτικές εφαρμογές οι οποίες είχαν σκοπό να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα της ΑΛΔ σε δύο γλώσσες, Ουαλικά και Ελ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis has a twofold purpose. Firstly, to frame the position of second language teaching inmodern Europe and investigate the gap which exists in the current L2 methodologies. Secondly, to suggest and promote an innovative and promising L2 teaching method, called VocabularyAcquisition via Drama (VAD) which emphasises the importance of vocabulary, its acquisition andits committal to memory. At the same time, this thesis tackles the importance of performativity as a research tool and finally its impact on L2 acquisition. In more detail, the thesis describes theproblematic and ambiguous nature of vocabulary, the research goals, the theory, principles andstructure of VAD, the methodology of VAD and the two applications in which VAD wasimplemented to teach two languages, Welsh and Greek, in two different school contexts. For both applications, there is detailed analysis of the participants, course designs, research tools, data analysis and results, using t-tests and ANOVA for their inte ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43018
ND
43018
Εναλλακτικός τίτλος
Vocabulary acquisition via drama
Συγγραφέας
Καλογήρου, Κωνσταντίνα Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Αμερικάνικης Λογοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Πατσαλίδης Σάββας
Γραμματάς Θεόδωρος
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Καλογεράς Γεώργιος
Πιπινιά Ιουλία
Δέτση Ζωή
Αλεξίου Θωμαή
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικό δράμα; Διαδικαστικό Δράμα; Απόκτηση λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα; Απόκτηση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας; Ελληνικά ως ξένη Γλώσσα; Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία; Βιωματική μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
261 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα