Ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην επιβίωση των ΑΕΙ: τομές στην εκπαίδευση, έρευνα, ανάπτυξη, διοίκηση και τις δημόσιες σχέσεις.

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναλύει την τρέχουσα κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα Ελληνικά ΑΕΙ. Εντοπίζει ισχυρά σημεία και αδυναμίες, ελλοχεύοντες κινδύνους και ευκαιρίες (SWOT analysis) και εξετάζει κατά πόσο οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι σε θέση να ανατρέψουν την σημερινή δύσκολη πραγματικότητα. Αποτιμάται η επίδραση των ΤΠΕ σε κάθε πανεπιστημιακή λειτουργία (διοικητική, εκπαιδευτική, ερευνητική) με βάση υπάρχοντα στοιχεία και διεθνή δεδομένα. Προτεραιότητα της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου λειτουργίας που θα διασφαλίζει την επιτυχία της αποστολής του Πανεπιστημίου, και στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, έρευνα, την αναδιοργάνωση υπηρεσιών, την βελτίωση διαδικασιών και την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων.Η ιστορική ανασκόπηση της εκθετικής ανάπτυξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη για την κατανόηση της αύξησης της πολυπλοκότητας της οργάνωσης και λειτουργίας τους, η οποία ουσιαστικά επιβάλλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present work analyzes the current status of the Greek Universities. It identifies strengths and weaknesses, opportunities and threats (SWOT analysis), and examines whether the new Information and Communication Technologies (ICT) are able to reverse the current difficult situation. An assessment is attempted for the impact of ICT on all academic functions (administration, education, and research) based on existing local data and international examples. The thesis priority is to develop a successful operating model that will enable the university to complete its mission. Hence the potential of ICT is examined as an educational and research tool and in reorganizing services, improving procedural tasks and making expertly decisions.The historical review of the exponential growth of the Greek universities is necessary in order to comprehend the increased operational complexity, which essentially imposes the use of ICT. On the other hand ICT are evolving at a very fast pace, providing a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42801
ND
42801
Εναλλακτικός τίτλος
The role of information and communication technologies in the sustainability of higher education institutions: innovative tactics in education, research, development, management and public relations
Συγγραφέας
Γκέκα, Πηνελόπη Δημήτριος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Παγγέ Τζένη
Λιοναράκης Αντώνης
Τσολακίδης Κωνσταντίνος
Κέκκερης Γεράσιμος
Καλλές Δημήτριος
Μπάκας Θωμάς
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
ΤΠΕ; Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; Εκπαίδευση; Έρευνα; Διοίκηση; Ανάπτυξη; Δημόσιεςσχέσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
248 σ., εικ., πιν., γραφ.