Αξιολόγηση της ακρίβειας προσδιορισμού θέσης σε δασικά περιβάλλοντα με τη χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την τελική ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί στην αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο (Real Time) εντός δασών και δασικών εκτάσεων κάνοντας χρήση γεωδαιτικού δέκτη GPS με εφαρμογή των μόνιμων σταθμών αναφοράς GPS του συστήματος HEPOS και δικτυακών τεχνικών GPS. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση του διπλόσυχνου δέκτη Leica GS09_GNSS και την εφαρμογή των RTK τεχνικών Single–Base, VRS, MAC και Network DGPS του HEPOS, με τις συντεταγμένες που εξάγονται από τη χρήση του γεωδαιτικού σταθμού Leica TRC 407 καθώς οι μετρήσεις αυτές λαμβάνονται ως «αληθείς τιμές».Οι περιοχές έρευνας περιελάμβαναν: α) περιοχές εντός κάλυψης του δικτύου HEPOS με επιμέρους διπλή τμηματοποίηση σε περιοχή με σχεδόν πλήρη κάλυψη GPRS και σε περιοχή με αδυναμία κάλυψης GPRS σε μεγάλο τμήμα της και β) περιοχή εκτός κάλυψης του δικτύου HEPOS. Ιδιαίτερη αναφορά επιβάλλεται να γίνει, μιας και αποτελούν τα πρωτότυπα στοιχεία της έρευ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this research is to investigate the positioning accuracy in forest environments, using GPS receiver and HEPOS system in Real Time positioning. The evaluation is carried out by means of a comparison of the results obtained from using of the Leica GS09_GNSS receiver and the implementation of RTK techniques Single-Base, VRS, MAC and Network DGPS of HEPOS system, with the coordinates extracted from using the total station Leica TRC 407 whose measurements are taken as «true values».The measurements were carried out in: a) areas within the coverage of HEPOS system with separate double segmentation in an area with almost full GPRS coverage and in an areawith mostly weak GPRS coverage and b) in area outside of the coverage of HEPOS system. Special mention must be made, as they are the original research elements, in:1.measurements that have been carried out above and under the canopy of isolated Scots pines (Pinus sylvestris) with stunted growth and bushy appearance, 2.to the con ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39149
ND
39149
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of positioning accuracy in forest environments using permanent reference stations
Συγγραφέας
Αργυροπούλου, Χρυσάνθη Θωμάς
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων. Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Δούκας Κοσμάς
Καραγιάννης Ευάγγελος
Ρωσσικόπουλος Δημήτριος
Γεωργούλα Όλγα
Γιαννούλας Βασίλειος
Δρόσος Βασίλειος
Στεργιάδου Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
HEPOS; Μόνιμοι σταθμοί αναφοράς; Πλατύφυλλα δάση; Κωνοφόρα δάση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
625 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.