Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : "Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού"
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:

Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2016Συμπεριφορά στοιχείων σκυροδέματος ενισχυμένων με ελάσματα συνθετικού οπλισμούΧαραλαμπίδη, Βαρβάρα Γ.
2016Εργαστηριακή μελέτη της μονοτονικής και ανακυκλικής συμπεριφοράς βελτιωμένων ρευστοποιήσιμων εδάφωνΒράννα, Αντιγόνη Δ.
2016Base isolated residential buildings: field tests, laboratory experiments, numerical simulationsΜάρκου, Αθανάσιος Α.
2016Ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό ΚάιροΜιχαήλ, Γεώργιος Ι. 
2016Structural behavior of liquid storage steel containers under strong dynamic excitationΒάθη, Μαρία Κ.
2016Optimal design of smart structures with intelligent controlΤαϊρίδης, Γεώργιος Κ.
2016Energy and GHG fluxes from urban and rural environmentsΤρεπεκλή, Αικατερίνη Ι.
2016Διερεύνηση της επίδρασης της αστικής μορφολογίας στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιριακού κελύφους με αξιολόγηση των γεωμετρικών παραμέτρων του αστικού οικοδομικού τετραγώνουΤσιριγώτη, Δήμητρα Χ.
2016Διερεύνηση των γεωτεχνικών παραμέτρων που ελέγχουν τις καταπτώσεις βράχωνΑστερίου, Παύλος Ι. 
2016Δυναμική απόκριση τρισδιάστατων εύκαμπτων οδοστρωμάτων σε κινούμενα οχήματα με μέθοδο πεπερασμένων στοιχείωνΜπέσκου, Νίκη Δ.
2016Η Βρετανική στρατιωτική αρχιτεκτονική στην Κέρκυρα: οι επεμβάσεις των Βρετανών στα φρούρια, τις οχυρώσεις, τα κτίρια και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις: 1814 – 1864Στανέλλος, Λεωνίδας Κ.
2016Λήψη αποφάσεων σε λιμενικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων: ανάπτυξη προτύπων πρόβλεψης για έξυπνα λιμάνιαΚουρουνιώτη, Ιωάννα Δ.
2016Προσδιορισμός πεπερασμένων σεισμικών ρηγμάτων από γεωδαιτικές παρατηρήσεις με βάση την αριθμητική-στοχαστική μέθοδο της τοπολογικής αντιστροφής (αλγόριθμος TOPological INVersion, TOPINV)Σαλτογιάννη, Βασιλική Χ.
2016Προχωρημένο ελαστοπλαστικό προσομοίωμα για την ανάλυση της κατασκευής και φόρτισης μεγάλων φραγμάτων λιθορριπήςΣταυροθεοδώρου, Ελένη Σ.
2016Διερεύνηση καινοτόμων προτύπων χρηματοδότησης συγκοινωνιακών έργωνΡουκούνη, Αναστασία Ι. 
2015Διάγνωση βλαβών σε κατασκευές σκυροδέματος με χρήση ευφυών πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων σαν αδρανή σκυροδέματοςΛιαράκος, Ευάγγελος Β.
2015Αναλυτική και πειραματική έρευνα επί ενός καινοτόμου μηχανισμού τριβής για την ανάσχεση των σεισμικών δράσεων και μετακινήσεων των γεφυρώνΠαπαδόπουλος, Ηλίας Χ.
2015Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού σταθερών περσίδων με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την δημιουργία συνθηκών οπτικής και θερμικής άνεσης στα κτίρια γραφείωνΒαϊτση, Χρυσούλα Β. 
2015Προσομοίωση στερεομεταφοράς σε λεκάνη απορροής κατάντη φράγματοςΠασχαλίδης, Γεώργιος Θ.
2015Έρευνα της μη-γραμμικής συμπεριφοράς δι-χαλύβδινων σύμμικτων τοιχωμάτων υπό εναλλασσόμενη φόρτισηΒαζούρας, Κωνσταντίνος Λ.