Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : "Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού"
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:

Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2017Εφαρμογή καινοτόμων πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς δομικών μελών αρχαίων μνημείων και αριθμητική προσομοίωσηΔακανάλη, Ιωάννα Ν.
2017Αντισεισμικός σχεδιασμός επίπεδων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με ιδιομορφικούς συντελεστές συμπεριφοράς και διάφορες στάθμες επιτελεστικότηταςΜούχο, Έντμοντ Β. 
2017Διερεύνηση και συσχέτιση πολεοδομικών και συγκοινωνιακών παραμέτρων στο πλαίσιο πρακτικών αναβάθμισης του αστικού χώρουΜονοκρούσου, Κλειώ Δ.
2017Μεθοδολογία αυτοματοποιημένης εκπόνησης μικροζωνικών μελετών σεισμικής επικινδυνότητας με διαλειτουργικά γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών: εφαρμογή σε ελληνική πόληΠαπαδοπούλου, Μαρία Α. 
2017Αριθμητικές εφαρμογές καταστατικών προσομοιώσεων εντός του πλαισίου κρίσιμης κατάστασης εδαφομηχανικής με προσανατολισμένη δομήΘεοχάρης, Αλέξανδρος Ι.
2017Development of mathematical model for calculating continuous hydrographs and sediment graphs in a basin due to rainfallΚαφφάς, Κωνσταντίνος Ι.
2017Συμβολή των χαρακτηριστικών των αδρανών υλικών και των ασφαλτικών συνδετικών στην απόδοση ασφαλτοσκυροδεμάτων που χρησιμοποιούνται σε έργα οδοποιίαςΚαλαϊτζάκη, Ελβίρα Ν. 
2017Collaborative cloud land surveying: a VGI-based approach to practice an education in surveying engineeringΣοφός, Ιωάννης Δ.
2017Ανάπτυξη στοχαστικού μοντέλου για την ανάλυση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα: η περίπτωση των ορεινών περιοχώνΠαπαδά, Λευκοθέα Κ.
2017Διερεύνηση της δυναμικής απόκρισης ιστορικών μνημείων λικνιζόμενων υπό σεισμική διέγερση και της συνεισφοράς εφεδράνων τριβής πολλαπλής καμπυλότητας στη σεισμική τους θωράκισηΚαββαδίας, Ιωάννης Ε. 
2017Life cost analysis and optimization for steel and reinforced concrete structuresΜπέκας, Γεώργιος Κ. 
2017Μέθοδος απλουστευμένης τριδιάστατης αριθμητικής ανάλυσης πασσάλων υπό συνδυασμένη φόρτισηΖορμπά, Τριάδα Ε. 
2017Επίδραση της χωρικής μεταβλητότητας των ιδιοτήτων του εδάφους στις μόνιμες σεισμικές μετατοπίσεις οδικών πρανώνΑλαμανής, Νικόλαος Ο.
2017Αντισεισμικός σχεδιασμός επίπεδων μεταλλικών διασυνδεδεμένων πλαισίων με χρήση τριών νέων μεθόδωνΚαλαπόδης, Νικόλαος Α.
2017Πειραματική διερεύνηση σταδιακής κατάρρευσης κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος λόγω τυχηματικών δράσεωνΣταθάς, Νικόλαος Π.
2017Flood hazard and risk modelling framework for ungauged streams and watershedsΠαπαϊωάννου, Γεώργιος Κ.
2017Πειραματική και αριθμητική προσομοίωση των εγκάρσιων κυματογενών διεργασιών στη μέθοδο της τεχνητής αναπλήρωσης των ακτώνΣπύρου, Δημήτριος Ι.
2017Αναλυτική και πειραματική έρευνα επί μιας πρότασης για ένα νέο τύπο προκατασκευής σε γέφυρες σκυροδέματοςΠαπαευθυμίου, Ιωάννης Κ. 
2016Συμπεριφορά στοιχείων σκυροδέματος ενισχυμένων με ελάσματα συνθετικού οπλισμούΧαραλαμπίδη, Βαρβάρα Γ.
2016Εργαστηριακή μελέτη της μονοτονικής και ανακυκλικής συμπεριφοράς βελτιωμένων ρευστοποιήσιμων εδάφωνΒράννα, Αντιγόνη Δ.