Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : "Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος"
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:

Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2017Οικονομική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος: θεωρητική και εμπειρική διερεύνησηΖωγραφίδου, Ελένη Σ. 
2017Ανάπτυξη ευφυών προτύπων και αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, εμπνευσμένων από βιολογικά αντίστοιχα, με στόχο την αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων και κινδύνωνΔεμερτζής, Κωνσταντίνος Σ.
2017Η ενεργός τεκτονική - νεοτεκτονική του ΝΔ Αιγιακού τόξου με χρήση μεθόδων ποσοτικής τεκτονικής και GISΖωβοΐλη, Ευαγγελία Κ. 
2017Χαρτογράφηση και παρακολούθηση καμένων εκτάσεων με τη χρήση χρονοσειρών δορυφορικών εικόνωνΚαταγής, Θωμάς Γ.
2016Μικροπαλαιοντολογική, παλαιοοικολογική και τεκτονική ανάλυση του ηφαιστειακού κέντρου Σουσακίου κατά το πλειόκαινο και το πλειστόκαινο, Ανατολικός Κορινθιακός κόλποςΠαπαδοπούλου, Πηνελόπη Ι. 
2016Μελέτη των επιπτώσεων του ευτροφισμού στην οικολογική κατάσταση και τις οικοσυστημικές λειτουργίες του βένθουςΔημητρίου-Νικολάκης, Παναγιώτης Δ.
2016Αειφορικό χωρικό πρότυπο ανάπτυξης σε νησιωτικές περιοχές: η περίπτωση της ΣκιάθουΣαμαρά, Φανή Ο.
2016Στερέωση πορωδών δομικών λίθων ιστορικών μνημείων με βιοαπόθεση ανθρακικού ασβεστίουΔασκαλάκης, Μάρκος Ι.
2016Εκτίμηση της επιφανειακής απορροής των χειμαρρικών ρευμάτων της νήσου Κύπρου με την υιοθέτηση ευφυών και στατιστικών προτύπωνΠοτουρίδης, Συμεών Μ.
2016Αξιολόγηση χειμαρρικής επικινδυνότητας των ορεινών λεκανών απορροής της Θράκης με ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτωνΒασιλείου, Απόστολος Γ. 
2016Ανάπτυξη στρατηγικών για την ποσοτική εκτίμηση της στερεοαπορροής από την υδατική διάβρωση με τη χρήση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε ορεινές υδρολογικές λεκάνεςΕυθυμίου, Νικόλαος Γ.
2016Διαχείριση καρστικών υπόγειων υδροφορέων με μοντέλα προσομοίωσης της υπόγειας ροής: το παράδειγμα του Αλμυρού Ηρακλείου, ΚρήτηΑρχοντέλης, Αριστείδης Κ. 
2016Αρσενικό στα υπόγεια ύδατα στη νήσο Λέσβο: χημικές μορφές, υδρογεωλογικές συνθήκες, φυσικοχημικοί παράγοντεςΖκέρη, Ειρήνη Χ. 
2016Διερεύνηση των αιτιών διάβρωσης των δομικών λίθων από τα ιερά της Δήμητρας και του Ασκληπιού στο ΔίονΠαπανικολάου, Ελένη Ν.
2016Τεχνολογική εξέλιξη και παθογένειες ιστορικών κονιαμάτωνΚυροπούλου, Δάφνη Ν.
2016Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου εμφάνισης λοιμώξεων από άτυπα μυκοβακτηρίδια: φυσικοχημικός, βιοχημικός και μικροβιολογικός έλεγχος ποιότητας περιβαλλοντικών δειγμάτων (υδάτων & εδαφών)Δοβρίκη, Ελένη Γ.
2016Μελέτη των μικροαρθροπόδων σίτου και ορύζης κατά την καλλιέργεια έως την αποθήκευση στην ΕλλάδαΧιντζόγλου, Γεώργιος
2016Σχεδιασμός και ανάπτυξη χωρικού συστήματος λήψης αποφάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών: η περίπτωση των δασικών πυρκαγιών στη ΘάσοΣακελλαρίου, Σταύρος Π.
2016Αναπρογραμματισμός του μεταβολισμού του Lotus japonicus σε μεταγραφικό, βιοχημικό και μεταβολομικό επίπεδο κατά τη συμβιωτική αζωτοδέσμευσηΚαλλονιάτη, Χρυσάνθη
2016Αξιολόγηση και βελτίωση ποικιλιών αραβοσίτου για την αειφορική παραγωγή βιοκαυσίμων στην ΕλλάδαΜαριόλης, Νικόλαος