Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : "Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος"
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:

Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2017Οικονομική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος: θεωρητική και εμπειρική διερεύνησηΖωγραφίδου, Ελένη Σ. 
2017Ανάπτυξη ευφυών προτύπων και αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, εμπνευσμένων από βιολογικά αντίστοιχα, με στόχο την αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων και κινδύνωνΔεμερτζής, Κωνσταντίνος Σ.
2017Η ενεργός τεκτονική - νεοτεκτονική του ΝΔ Αιγιακού τόξου με χρήση μεθόδων ποσοτικής τεκτονικής και GISΖωβοΐλη, Ευαγγελία Κ. 
2017Χαρτογράφηση και παρακολούθηση καμένων εκτάσεων με τη χρήση χρονοσειρών δορυφορικών εικόνωνΚαταγής, Θωμάς Γ.
2017Μελέτη της μικροβιακής κοινότητας κατά τη διεργασία της κομποστοποίησηςΧρόνη, Χρηστίνα Κ.
2017Η γεωλογική δομή, η κινηματική της παραμόρφωσης και η γεωτεκτονική εξέλιξη των ορεινών όγκων Πάικου και Τζένας (Κεντρική Μακεδονία)Κατριβάνος, Εμμανουήλ Δ.
2017Η δράση των φωσφατασών σε γεωργικά οικοσυστήματα στη Β. ΕλλάδαΑλαμάνου, Μαρία Δ.
2017Spectral quality effects of five different light-emitting diodes and a fluorescent light on the growth and quality of tree seedlings during the cultivation phase and their field performanceΣμυρνάκου, Σοφία Β. 
2017Προσομοίωση τρισδιάστατης δομής φλοιού και ανώτερου μανδύα ελλαδικού χώρου με σεισμική τομογραφίαΚαρακωνσταντής, Ανδρέας Ν.
2017Ανάπτυξη μοντέλου επικινδυνότητας κατολισθήσεων σε περιοχή της Δυτικής ΕλλάδαςΚάβουρα, Αικατερίνη-Παρασκευή Β. 
2017Spatiotemporal patterns of microseismicity for the identification of active fault structures using seismic waveform cross-correlation and double-difference relocationΚαπετανίδης, Βασίλειος Π. 
2016Μικροπαλαιοντολογική, παλαιοοικολογική και τεκτονική ανάλυση του ηφαιστειακού κέντρου Σουσακίου κατά το πλειόκαινο και το πλειστόκαινο, Ανατολικός Κορινθιακός κόλποςΠαπαδοπούλου, Πηνελόπη Ι. 
2016Μελέτη των επιπτώσεων του ευτροφισμού στην οικολογική κατάσταση και τις οικοσυστημικές λειτουργίες του βένθουςΔημητρίου-Νικολάκης, Παναγιώτης Δ.
2016Αειφορικό χωρικό πρότυπο ανάπτυξης σε νησιωτικές περιοχές: η περίπτωση της ΣκιάθουΣαμαρά, Φανή Ο.
2016Στερέωση πορωδών δομικών λίθων ιστορικών μνημείων με βιοαπόθεση ανθρακικού ασβεστίουΔασκαλάκης, Μάρκος Ι.
2016Εκτίμηση της επιφανειακής απορροής των χειμαρρικών ρευμάτων της νήσου Κύπρου με την υιοθέτηση ευφυών και στατιστικών προτύπωνΠοτουρίδης, Συμεών Μ.
2016Αξιολόγηση χειμαρρικής επικινδυνότητας των ορεινών λεκανών απορροής της Θράκης με ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτωνΒασιλείου, Απόστολος Γ. 
2016Ανάπτυξη στρατηγικών για την ποσοτική εκτίμηση της στερεοαπορροής από την υδατική διάβρωση με τη χρήση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε ορεινές υδρολογικές λεκάνεςΕυθυμίου, Νικόλαος Γ.
2016Διαχείριση καρστικών υπόγειων υδροφορέων με μοντέλα προσομοίωσης της υπόγειας ροής: το παράδειγμα του Αλμυρού Ηρακλείου, ΚρήτηΑρχοντέλης, Αριστείδης Κ. 
2016Αρσενικό στα υπόγεια ύδατα στη νήσο Λέσβο: χημικές μορφές, υδρογεωλογικές συνθήκες, φυσικοχημικοί παράγοντεςΖκέρη, Ειρήνη Χ.